Slide 1
Arbeid

Een goede en betrouwbare werkgever

Slide 2
Energie

Van energieverbruiker tot energieproducent

Slide 3
Imago

Werken in de tuinbouw loont

Slide 3
Markt & Ketens

Ketensamenwerking informatie, logistiek en markt

Slide 3
Plantgezondheid

Duurzame landbouw door goede plantgezondheid

Slide 3
Voeding & Gezondheid

Volledig beheersen van voedsel- en veiligheidsrisico's

Slide 3
Water & Klimaat

Water en Klimaatsverandering positief gebruiken voor land- en tuinbouw

previous arrow
next arrow

De land- en tuinbouw is sterk afhankelijk van het klimaat.  De gevolgen van het veranderende klimaat worden dan ook steeds zichtbaarder in de landbouw. Langere groeiseizoenen, stijgende zeespiegel, verschuiving van verspreidingsgebieden van soorten naar het noorden extreem droge en hete zomers zijn steeds vaker voorkomende gevolgen van de klimaatverandering.

De gevolgen zijn een uitdaging voor de sector.  Innovaties zoals gesloten watersystemen, zelfvoorzienende kassen zorgen dat de sector in de toekomst het veranderende klimaat beter het hoofd kan bieden. Het Productschap Tuinbouw (PT) investeert in deze innovaties.

Consultancy: Verificatie zware metalen condenswater

Er is behoefte aan betrouwbare en verifieerbare gegevens die meer inzicht geven in de concentraties van verschillende stoffen zoals b.v. zware metalen, die tijdens bedrijf van een WKK kunnen optreden. De oorzaken van deze emissies worden achterhaald en, indien noodzakelijk te komen tot vervolgacties.

Consultancy: Verificatie zware metalen condenswater

Er is behoefte aan betrouwbare en ver…

Consultancy: Atmosferische depositie op kasdek

Sedimentanalyse bij 5 regenwaterbassins. De analyse bestaande uit 5 x fytotoxkit sediment en 5 x fytotoxkit regenwater. Hiermee wil men onderzoeken of atmosferische deposities van invloed zijn op groeiremming.

Consultancy: Atmosferische depositie op kasdek

Sedimentanalyse bij 5 regenwaterbassi…

Asters op substraat, vervolg

Om asters uit de grond te telen van asters is een nieuw teeltsysteem op substraat ontwikkeld. Echter, het aantal generatieve scheuten en uitval van planten is nog te hoog. In dit vervolgproject wordt gekeken naar de verbetering van deze hergroei. Factoren die worden onderzocht zijn: methoden van watergift en terugknipbehandelingen.

Asters op substraat, vervolg

Om asters uit de grond te telen van a…

Teelt uit de grond, bijdrage bloembollen

In dit project wordt een teeltsysteem voor bloembollen los van de grond ontwikkeld wat economisch aantrekkelijk is en waarbij sprake is van minimale emissie van nutrienten en gewasbeschermingsmiddelen. Te denken valt hierbij aan: Telen op water Telen in dunne teeltlaag Afdichten ondergrond en hergebruiken drainagewater.

Teelt uit de grond, bijdrage bloembollen

In dit project wordt een teeltsysteem…

Prei: opbrengstverhoging en emissiebeperking

Ontwikkeling van een duurzaam teeltsysteem prei in de grond met fertigatie en hogere plantgetallen met nieuwe perspectieven op gebied van markt en regelgeving.

Prei: opbrengstverhoging en emissiebeperking

Ontwikkeling van een duurzaam teeltsy…

Emissiemanagement grondgebonden glastuinbouw

Er wordt een ‘gereedschapsset’ ontwikkeld voor grondgebonden teelten om emissiemanagement op het bedrijf te kunnen toepassen. Het bestaat uit een aantal onderdelen en activiteiten en omvat zowel ontwikkeling van meetinstrumenten en software als implementatie en kennisverspreiding binnen de sector via regionale netwerken.

Emissiemanagement grondgebonden glastuinbouw

Er wordt een ‘gereedschapsset’ on…

I-Demodagen – 15 en 16 september 2010

I-Demodagen is een ininiatief van innovatiecentrum Demokwekerij Westland waar inmiddels 24 bedrijven en verschillende onderzoeks- en kennisinstanties bij aangesloten zijn om innovatie te stimuleren. De I-demodagen biedt kwekers en andere betrokkenen uit de sector met belangstelling voor innovatie en onderzoek, de kans om elkaar te ontmoeten.

I-Demodagen – 15 en 16 september 2010

I-Demodagen is een ininiatief van inn…

Westland Tuinbouw Relatiedagen – 15 en 16 september 2010

Op 15 en 16 september 2010 vindt in het Vreeloo-Centrum in De Lier de “Westland Tuinbouw Relatiedagen” plaats. De locatie is ideaal, centraal, gelegen in het Westland en als zodanig de uitgelezen plaats als hét trefpunt voor ondernemers en relaties in de tuinbouwsector in het Westland. Gedurende het evenement worden diverse interessante semina…

Westland Tuinbouw Relatiedagen – 15 en 16 september 2010

Op 15 en 16 september 2010 vindt in h…

Hortifair – 12 t-m 15 oktober 2010

Horti Fair is de internationale vakbeurs voor de tuinbouw, jaarlijks in Amsterdam. Het is internationaal de meest complete tuinbouwvakbeurs en in Nederland het drukst bezochte tuinbouwevenement. Met een sterke focus op producenten en ondernemers is de Horti Fair hét platform voor de introductie van nieuwe producten en diensten, uitwisseling van ke…

Hortifair – 12 t-m 15 oktober 2010

Horti Fair is de internationale vakbe…

Glastuinbouw waterproof, kennisdag Water – 3 juni 2010

Water is een belangrijk productiemiddel voor de glastuinbouw. De beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit is essentieel. Rondom water gebeurt veel in de sector zowel op het gebied van technisch onderzoek als op beleidsmatig gebied. Om deze activiteiten in beeld te krijgen en met elkaar actief te discussiëren over mogelijkheden, knel…

Glastuinbouw waterproof, kennisdag Water – 3 juni 2010

Water is een belangrijk productiemidd…

Horti Fair-Flynth symposium – 22 april 2010

Het Horti Fair/Flynth-symposium wordt dit jaar gehouden op 22 april, een half jaar eerder dan gebruikelijk. De organisatoren hebben hiertoe besloten, omdat er door de huidige economische ontwikkelingen in de tuinbouw meer behoefte is aan informatie- en kennisuitwikkeling over nieuwe samenwerkingsvormen. Voormalig Robecotopman prof.dr. Jaap van Duij…

Horti Fair-Flynth symposium – 22 april 2010

Het Horti Fair/Flynth-symposium wordt…

Tuinbouw Relatiedagen – 9, 10 en 11 februari 2010

Tuinbouw Relatiedagen is hét trefpunt waar ondernemers en relaties in de tuinbouwsector elkaar ontmoeten. U kunt informatie uitwisselen, contacten leggen, inspiratie en ideeën opdoen en in een sfeervolle verkoopbevorderende ambiance zaken doen.

Tuinbouw Relatiedagen – 9, 10 en 11 februari 2010

Tuinbouw Relatiedagen is hét trefpun…

Persbericht: Toekomstagenda bakent werkterrein PT af

Het werkterrein van het Productschap Tuinbouw (PT) richt zich de komende jaren op acht thema’s. Het PT pakt alleen activiteiten op, die ondernemers niet zelf kunnen doen of door hun eigen (branche)organisaties kunnen laten uitvoeren. Die afbakening is de grote meerwaarde van de toekomstagenda, die het PT-bestuur vaststelde vandaag. “Dit geeft s…

Persbericht: Toekomstagenda bakent werkterrein PT af

Het werkterrein van het Productschap …

Persbericht: Glastuinbouwsector zet in op schoon oppervlaktewater

Vandaag start de glastuinbouw twee grote projecten voor schoner oppervlaktewater. Deze initiatieven voor substraatteelt en grondgebonden teelt zullen de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater terugdringen. Dit helpt de sector te voldoen aan eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Een uniek consort…

Persbericht: Glastuinbouwsector zet in op schoon oppervlaktewater

Vandaag start de glastuinbouw twee gr…

Kennisdag Water groot succes

Water staat inmiddels als belangrijk tuinbouwthema op het netvlies. Dat bleek tijdens de kennisdag Water die plaatsvond op donderdag 3 juni. Ruim 200 telers, toeleveranciers, adviseurs en beleidsmakers gingen met elkaar in discussie en namen deel aan de ‘kennistours’ langs de actuele thema’s op het gebied van water. Tiny Aerts (LTO Glaskrach…

Kennisdag Water groot succes

Water staat inmiddels als belangrijk …

Persbericht: Bijna acht ton voor 20 projecten boomkwekerij

De PT-sectorcommissie Boomkwekerij honoreert budgetaanvragen voor 20 projecten. Met de toekenning is bijna 800.000 euro gemoeid. Naast 14 aanvragen voor technisch onderzoek betreft het projecten voor onder meer een systeem met duurzaamheidcriteria voor de boomkwekerij en het in stand houden van bufferzones voor bacterievuur. De commissie stelde bi…

Persbericht: Bijna acht ton voor 20 projecten boomkwekerij

De PT-sectorcommissie Boomkwekerij ho…

Kennisdag water: Glastuinbouw waterproof

LTO Groeiservice, Wageningen UR Glastuinbouw en het Productschap Tuinbouw nodigen u van harte uit voor de kennisdag ‘water voor de glastuinbouw’. Plaats: Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk. Datum: 3 juni Tijd: 14.00 – 20.00 uur Water is een belangrijk productiemiddel voor de glastuinbouw. De beschikbaarheid van voldoende water van goede kw…

Kennisdag water: Glastuinbouw waterproof

LTO Groeiservice, Wageningen UR Glast…

Vooraankondiging kennisdag water: Glastuinbouw waterproof

LTO Groeiservice, Wageningen UR Glastuinbouw en het Productschap Tuinbouw nodigen u van harte uit voor de kennisdag ‘water voor de glastuinbouw’. Plaats: Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk. Datum: 3 juni Tijd: 14.00 – 20.00 uur Water is een belangrijk productiemiddel voor de glastuinbouw. De beschikbaarheid van voldoende water van go…

Vooraankondiging kennisdag water: Glastuinbouw waterproof

LTO Groeiservice, Wageningen UR Glast…

CO2-emissieprotocol en tool

Vanuit de retail worden telers steeds vaker gevraagd naar de CO2-footprint van hun producten. De CO2-footprint van een product is het totaal aan (in)directe broeikasgas (CO2 80%, CH4 en N2O) dat ontstaat bij de productie, opslag, distributie, verkoop, gebruik en verwijdering van het product.Het Productschap Tuinbouw heeft in samenwerking met het mi…

CO2-emissieprotocol en tool

Vanuit de retail worden telers steeds…

Klimaat

Een eerste oriënterende verkenning in 2008 door het Productschap Tuinbouw gaf aanleiding om in 2009 een verkenning te laten uitvoeren naar de fysieke en economische gevolgen van de klimaatverandering voor de Nederlandse tuinbouw. De gevolgen van de klimaatverandering zullen naar verwachting ook in de tuinbouw- en groensector voelbaar zijn. De vra…

Klimaat

Een eerste oriënterende verkenning i…

Water

Alles en iedereen is in feite afhankelijk van water. De overheid en de tuinbouw zetten zich in om water voor iedereen blijvend beschikbaar te houden. Mede hiervoor zijn er verschillende wetgevingen op het gebied van behoud van waterkwaliteit en waterbeheersing zoals de Nitraatrichtlijn, het Besluit Glastuinbouw en bindend op Europees…

Water