Slide 1
Arbeid

Een goede en betrouwbare werkgever

Slide 2
Energie

Van energieverbruiker tot energieproducent

Slide 3
Imago

Werken in de tuinbouw loont

Slide 3
Markt & Ketens

Ketensamenwerking informatie, logistiek en markt

Slide 3
Plantgezondheid

Duurzame landbouw door goede plantgezondheid

Slide 3
Voeding & Gezondheid

Volledig beheersen van voedsel- en veiligheidsrisico's

Slide 3
Water & Klimaat

Water en Klimaatsverandering positief gebruiken voor land- en tuinbouw

previous arrow
next arrow

 

De tuinbouw van de toekomst vraagt om een productiewijze die gericht is op betrouwbaar voedsel, lage milieubelasting en minimale afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen. Levering van producten van hoge kwaliteit, gezond en schoon (vrij van ziekten en plagen) is essentieel voor behoud van de sterke handelspositie van Nederland.

Ondernemers in de tuinbouwsector hebben laten zien dat er op dit vlak veel mogelijk is. Innovatieve teelt technieken dragen hier aan bij. Het Productschap Tuinbouw (PT) investeert in deze onderzoeken. Daarbij denkt het PT met de overheid en het bedrijfsleven na over hoe schadelijke organisme voor planten en plantaardige producten geweerd kunnen worden uit Nederland (Fytosanitair beleid), zodat Nederland ook in de toekomst haar voorlopersrol behoudt. Hieronder kunt u meer lezen over deze verschillende taken van het PT.

Invloed ethyleen en pelmoment op zuur in tulp

Dit onderzoek richt zich op de vraag of ethyleen een rol speelt in het beinvloeden van de kans op zuur door variaties in het pelmoment. Het onderzoek levert een verklaring op voor de manier waarop het pelmoment de kans op zuur beinvloed, maar ook een gericht advies voor het verkleinen van de kans op zuur op kritische momenten.

Invloed ethyleen en pelmoment op zuur in tulp

Dit onderzoek richt zich op de vraag …

Verhoging temperatuur warmwaterbehandeling tulp, vervolg

In veel bol- en knolgewassen wordt een WWB toegepast ter bestrijding van aaltjes. Onderzoek heeft aangetoond dat een WWB tot en met 45 °C in weinig uitval resulteert van zowel tulpenplantgoed als -leverbaar. In dit onderzoek wordt de optimale combinatie van rooitijdstip, kooktemperatuur, voor- en nawarmte bepaald.

Verhoging temperatuur warmwaterbehandeling tulp, vervolg

In veel bol- en knolgewassen wordt ee…

Bestrijding van mijten bij tulpen

Bollen-, stro- en galmijten vormen een probleem in de teelt en broeierij van tulpen. Bestrijding van mijten vindt plaats door middel van een Actellic behandeling. Dit project wordt de toepassing van ozon in de bewaarcel getest als alternatieve bestrijdingsmethode voor mijten.

Bestrijding van mijten bij tulpen

Bollen-, stro- en galmijten vormen ee…

Nemadecide Lelie – P.penetrans

Deze studie beoogt de uitbreiding van Nemedecide 2, een beslissingondersteunend systeem (BOS) voor de beheersing van plantparasiteire nematoden aardappelsector, tot een BOS voor lelie binnen akkerbouwrotaties. De studie beperkt zich tot P.penetrans in lelie en geeft duidelijkheid over de haalbaarheid van een integraal BOS-bollen.

Nemadecide Lelie – P.penetrans

Deze studie beoogt de uitbreiding van…

Nerine winterteelt

Het lage bloeipercentage van Nerine tijdens de winterteelt maakt dat deze teelt niet rendabel is. In dit project wordt onderzocht welke groeiomstandigheden verantwoordelijk zijn voor het niet in bloei komen van het gewas tijdens de winterteelt. Verschillen in assimilatie, fotosynthese en verdamping geven mogelijk meer inzicht in het probleem.

Nerine winterteelt

Het lage bloeipercentage van Nerine t…

Kernrot in tulp:rol van bollenmijt en stromijt

Dit project heeft tot doel meer inzicht in het kernrot probleem te krijgen. De rol van bollen- en/of stromijten bij het ontstaan van kernrot wordt opgehelderd, evenals de gevoeligheid van verschillende mijtensoorten voor Actellic. Verkregen kennis kan gebruikt worden bij de ontwikkeling van praktijkstrategieen ter voorkoming van kernrot.

Kernrot in tulp:rol van bollenmijt en stromijt

Dit project heeft tot doel meer inzic…

Open dag Fruitkenniscentrum – 19 augustus 2010

Efficiënt en effectief fruit telen zijn thema’s op de Open dag van het Fruitkenniscentrum Randwijk op donderdag 19 augustus 2010. Tijdens deze Open dag in Randwijk zijn actualiteiten uit praktijkonderzoek en andere ontwikkelingen in een efficiënte en effectieve teelt van appel en peer te zien. Bezoekers kunnen een aantal lopende projecten en d…

Open dag Fruitkenniscentrum – 19 augustus 2010

Efficiënt en effectief fruit telen z…

I-Demodagen – 15 en 16 september 2010

I-Demodagen is een ininiatief van innovatiecentrum Demokwekerij Westland waar inmiddels 24 bedrijven en verschillende onderzoeks- en kennisinstanties bij aangesloten zijn om innovatie te stimuleren. De I-demodagen biedt kwekers en andere betrokkenen uit de sector met belangstelling voor innovatie en onderzoek, de kans om elkaar te ontmoeten.

I-Demodagen – 15 en 16 september 2010

I-Demodagen is een ininiatief van inn…

Westland Tuinbouw Relatiedagen – 15 en 16 september 2010

Op 15 en 16 september 2010 vindt in het Vreeloo-Centrum in De Lier de “Westland Tuinbouw Relatiedagen” plaats. De locatie is ideaal, centraal, gelegen in het Westland en als zodanig de uitgelezen plaats als hét trefpunt voor ondernemers en relaties in de tuinbouwsector in het Westland. Gedurende het evenement worden diverse interessante semina…

Westland Tuinbouw Relatiedagen – 15 en 16 september 2010

Op 15 en 16 september 2010 vindt in h…

Hortifair – 12 t-m 15 oktober 2010

Horti Fair is de internationale vakbeurs voor de tuinbouw, jaarlijks in Amsterdam. Het is internationaal de meest complete tuinbouwvakbeurs en in Nederland het drukst bezochte tuinbouwevenement. Met een sterke focus op producenten en ondernemers is de Horti Fair hét platform voor de introductie van nieuwe producten en diensten, uitwisseling van ke…

Hortifair – 12 t-m 15 oktober 2010

Horti Fair is de internationale vakbe…

Open Kas Dag – 19 mei 2010

VWS Export – Import of Flowerbulbs BV uit Broek op Langedijk houdt 19 mei 2010 haar jaarlijkse Open Kas Dag. Deze dag, die inmiddels voor de derde keer gehouden wordt, is nog gevarieerder geworden. Tijdens deze dag is er een veelzijdige vakbeurs met zeker 30 toeleveranciers uit de wereld van transport, fust, peat en ICT. Tijdens de Open Kas Dag s…

Open Kas Dag – 19 mei 2010

VWS Export – Import of Flowerbulbs …

Verduisteringsproef Chrysant – 26 maart 2010

LTO Groeiservice, DLV en de werkgroep Chrysant organiseren op woensdag 26 maart een bijeenkomst om de verduisteringsproef in chrysant te bekijken. We zitten nu in de tweede planting van de verduisteringsproef, uitgevoerd door DLV plant en gefinanciert door het Productschap Tuinbouw. In deze proef krijgt het gewas kortere donkertijden in de laatste…

Verduisteringsproef Chrysant – 26 maart 2010

LTO Groeiservice, DLV en de werkgroep…

Persbericht: Tuinbouw met LNV op pad voor modern fytobeleid

De tuinbouw wil het fytosanitair beleid moderniseren. Dit moet ervoor zorgen dat Nederland de toppositie in de wereldhandel van agrarische producten behoudt. De tuinbouwsector is het met het ministerie van LNV eens over de hoofdlijnen van het nieuwe beleid, dat ze samen willen realiseren. Het PT-bestuur nam gisteren kennis van de gezamenlijke actie…

Persbericht: Tuinbouw met LNV op pad voor modern fytobeleid

De tuinbouw wil het fytosanitair bele…

Persbericht: Toekomstagenda bakent werkterrein PT af

Het werkterrein van het Productschap Tuinbouw (PT) richt zich de komende jaren op acht thema’s. Het PT pakt alleen activiteiten op, die ondernemers niet zelf kunnen doen of door hun eigen (branche)organisaties kunnen laten uitvoeren. Die afbakening is de grote meerwaarde van de toekomstagenda, die het PT-bestuur vaststelde vandaag. “Dit geeft s…

Persbericht: Toekomstagenda bakent werkterrein PT af

Het werkterrein van het Productschap …

Strategieën tegen fruitmot op fruit

Fruitmot is wereldwijd de belangrijkste plaag op appel. Er is al veel onderzoek naar dit insect en de bestrijding ervan gedaan. De roep om steeds meer residuvrij fruit te telen wordt groter. Bij fruitmot is een geïntegreerde strategie bedacht waar de fruitteelt nog jaren mee vooruit kan. In de meeste gevallen is deze bestrijdingstrategie nog resi…

Strategieën tegen fruitmot op fruit

Fruitmot is wereldwijd de belangrijks…

Persbericht: Bijna acht ton voor 20 projecten boomkwekerij

De PT-sectorcommissie Boomkwekerij honoreert budgetaanvragen voor 20 projecten. Met de toekenning is bijna 800.000 euro gemoeid. Naast 14 aanvragen voor technisch onderzoek betreft het projecten voor onder meer een systeem met duurzaamheidcriteria voor de boomkwekerij en het in stand houden van bufferzones voor bacterievuur. De commissie stelde bi…

Persbericht: Bijna acht ton voor 20 projecten boomkwekerij

De PT-sectorcommissie Boomkwekerij ho…

Persbericht: Bio-based economy biedt de tuinbouw kansen

Bio-based economy, de overgang naar een meer duurzame economie, biedt ondernemers in de tuinbouwsector op termijn kansen voor verbreding van hun activiteiten. Dit werd geconstateerd tijdens de druk bezochte werkconferentie ‘Bio-based Tuinbouw’ op het tomatenbedrijf Lans. Lans is zelf op dit terrein actief door de kweek van algen voor de mosseli…

Persbericht: Bio-based economy biedt de tuinbouw kansen

Bio-based economy, de overgang naar e…

Persbericht: Ruim één miljoen euro voor projecten groenten en fruit

De groenten- en fruitsector investeert via het Productschap Tuinbouw ruim één miljoen euro in circa 25 projecten. Dit besloot de PT-sectorcommissie Groenten & Fruit eerder deze week. Het gaat met name om teelttechnisch onderzoek, maar ook om innovatie en promotie. De sectorcommissie stemde in met financiële bijdragen voor 17 teelttechnische…

Persbericht: Ruim één miljoen euro voor projecten groenten en fruit

De groenten- en fruitsector investeer…

Fytosanitair

Voor de tuinbouw en groensector is het erg belangrijk om organismes die schadelijk zijn voor planten of plantaardige producten te weren. Een goede controle is daarom van groot belang. Zeker omdat Nederland fungeert als de poort van Europa (Schiphol, Rotterdam) en daardoor een groot deel van de producten die naar de EU vervoerd worden verwerkt. Daar…

Fytosanitair

Voor de tuinbouw en groensector is he…

Milieuverordeningen

Om de vruchtbare bodem ook voor toekomstige generaties te behouden is duurzaam gebruik van de bodem essentieel. Sommige onkruiden, ziekten en plagen vormen een serieuze bedreiging voor het behoud van een vruchtbare bodem. Ook erosie moet zoveel mogelijk worden tegengegaan. Daarnaast is het essentieel voor het behoud van een vruchtbare bodem dat ge…

Milieuverordeningen

Om de vruchtbare bodem ook voor toeko…

Teelttechnischonderzoek

De Nederlandse tuinbouw en groensector is voorloper op het gebied van teelttechnieken en gewasbescherming. De sterke concurrentiepositie van Nederlandse tuinbouw en groensector is mede hieraan te danken. De sector is zich ervan bewust dat zij om de concurrentie de baas te blijven   voortdurend moet blijven innoveren. Het Produc…

Teelttechnischonderzoek

De Nederlandse tuinbouw en groensecto…