Slide 1
Arbeid

Een goede en betrouwbare werkgever

Slide 2
Energie

Van energieverbruiker tot energieproducent

Slide 3
Imago

Werken in de tuinbouw loont

Slide 3
Markt & Ketens

Ketensamenwerking informatie, logistiek en markt

Slide 3
Plantgezondheid

Duurzame landbouw door goede plantgezondheid

Slide 3
Voeding & Gezondheid

Volledig beheersen van voedsel- en veiligheidsrisico's

Slide 3
Water & Klimaat

Water en Klimaatsverandering positief gebruiken voor land- en tuinbouw

previous arrow
next arrow

 

Door te werken aan een klimaatneutrale en energiezuinige tuinbouw verminderen tuinders hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De stijgende energiekosten, de onzekerheid over de levering van aardgas en de noodzaak om de CO2 uitstoot te verminderen zijn genoeg redenen voor telers om deze afhankelijkheid te willen verminderen. Het Productschap Tuinbouw (PT) helpt telers hierbij door diverse projecten te ondersteunen, financieren en op te zetten. Deze projecten richten zich op het verbeteren van de energie-efficiëntie, de toepassing van duurzame energie en de ontwikkelingen in de CO2-emissiehandel.

Levering LT-warmte en CO2 uit GFT-vergister

Demonstreren van rendabele energiebesparing door levering van CO2 en LT-warmte van een GFT-vergister en – composteringsinstallatie aan een glastuinbouwbedrijf.

Levering LT-warmte en CO2 uit GFT-vergister

Demonstreren van rendabele energiebes…

Opslag en winning van CO2 uit aquifers

Het project is gericht op het onderzoeken of het seizoensmatig opslaan en terugwinnen van CO2 uit aquifers technisch, juridisch en economisch mogelijk is. Het onderzoek wordt opgehangen aan het project “De Groene Poort” te Rilland.

Opslag en winning van CO2 uit aquifers

Het project is gericht op het onderzo…

Demonstratie Venlow Energy Kas

Dit project heeft als doel om een kas met dubbel glas te realiseren en te demonstreren op het IDC. Er wordt een teeltconcept opgesteld en gedemonstreerd voor tomaat en komkommer, waarbij de verwachting is dat er in een onbelichte komkommerteelt met 14m3/m2/jaar geteeld kan worden met behoud van productie. De prestaties van het gewas en het energi…

Demonstratie Venlow Energy Kas

Dit project heeft als doel om een kas…

Demonstratie en onderzoek Fresnelkas

In dit project wordt in fase 1 een demostratiekas gerealiseerd van 500 m2 en vooronderzoek gestart naar betere fresnellenzen en PV-modules. In fase 2 wordt het gewas en de energiestromen gemonitord van het daglichtregelsysteem en warmteoogst. In fase 3 worden de nieuwe fresnellenzen en PV-modules geintegreerd voor de demonstratie en monitoring va…

Demonstratie en onderzoek Fresnelkas

In dit project wordt in fase 1 een de…

Optimale hybride belichting bij tomaat

Hybride belichting met led verandert de licht en temperatuurverdling bij een tomatengewas en vraagt om een aangepaste teeltsturing. Hoe? Daar geeft dit project antwoord op. In dit project worden berekeningen van opbrengst, lichtbenuttingsefficiëntie en warmtebalans verricht voor verschillende plantdata en rassen.

Optimale hybride belichting bij tomaat

Hybride belichting met led verandert …

Effect diffuus kasdek bij roos

Doel van deze proef is om in twee kasafdelingen bij WUR Glastuinbouw in Bleiswijk het effect van een diffuus kasdek te bepalen op de productie, kwaliteit en energieverbruik. Eén afdeling dient als referentie waar traditioneel wordt geteeld en de andere afdeling wordt ook traditioneel geteeld met als doel om de inzet van belichting te verminderen….

Effect diffuus kasdek bij roos

Doel van deze proef is om in twee kas…

I-Demodagen – 15 en 16 september 2010

I-Demodagen is een ininiatief van innovatiecentrum Demokwekerij Westland waar inmiddels 24 bedrijven en verschillende onderzoeks- en kennisinstanties bij aangesloten zijn om innovatie te stimuleren. De I-demodagen biedt kwekers en andere betrokkenen uit de sector met belangstelling voor innovatie en onderzoek, de kans om elkaar te ontmoeten.

I-Demodagen – 15 en 16 september 2010

I-Demodagen is een ininiatief van inn…

Westland Tuinbouw Relatiedagen – 15 en 16 september 2010

Op 15 en 16 september 2010 vindt in het Vreeloo-Centrum in De Lier de “Westland Tuinbouw Relatiedagen” plaats. De locatie is ideaal, centraal, gelegen in het Westland en als zodanig de uitgelezen plaats als hét trefpunt voor ondernemers en relaties in de tuinbouwsector in het Westland. Gedurende het evenement worden diverse interessante semina…

Westland Tuinbouw Relatiedagen – 15 en 16 september 2010

Op 15 en 16 september 2010 vindt in h…

Hortifair – 12 t-m 15 oktober 2010

Horti Fair is de internationale vakbeurs voor de tuinbouw, jaarlijks in Amsterdam. Het is internationaal de meest complete tuinbouwvakbeurs en in Nederland het drukst bezochte tuinbouwevenement. Met een sterke focus op producenten en ondernemers is de Horti Fair hét platform voor de introductie van nieuwe producten en diensten, uitwisseling van ke…

Hortifair – 12 t-m 15 oktober 2010

Horti Fair is de internationale vakbe…

Themabijeenkomst: Maximale energiebesparing, tegen welke prijs? – 15 april 2010

Het nieuwe telen, gesloten en semi-gesloten kassen. Er zijn steeds meer mogelijkheden op de marktom energie te besparen. Heeft u interesse in deze mogelijkheden en wilt u weten welk systeem voor u de beste optie is, bezoek dan de voorlichtingsbijeenkomst van de werkgroep Economie en Techniek. Kijk voor meer informatie op de website van Groeiservic…

Themabijeenkomst: Maximale energiebesparing, tegen welke prijs? – 15 april 2010

Het nieuwe telen, gesloten en semi-ge…

Lunchbijeenkomst: duurzaam ondernemen in de glastuinbouw – 12 april 2010

Op maandag 12 april organiseert BreedofBuilds in samenwerking met de Wageningen UR een lunchbijeenkomst over Duurzaam Ondernemen in de Glastuinbouw. Vanaf 12:00 uur zijn geïnteresseerden welkom op de Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk. Er wordt een bezoek gebracht aan de drie demokassen die ieder volgens een vernieuwend energieconcept zijn g…

Lunchbijeenkomst: duurzaam ondernemen in de glastuinbouw – 12 april 2010

Op maandag 12 april organiseert Breed…

Voorjaarssymposium “WKK in de Glastuinbouw” – 12 maart 2010

vanaf 09:00      Ontvangst met koffie 09:30 – 09:45   Kick Off                            Stijn Schlatmann, COGEN Projects 09:45 – 10:15   Inleiding van de dag…

Voorjaarssymposium “WKK in de Glastuinbouw” – 12 maart 2010

vanaf 09:00    &n…;

Persbericht: Toekomstagenda bakent werkterrein PT af

Het werkterrein van het Productschap Tuinbouw (PT) richt zich de komende jaren op acht thema’s. Het PT pakt alleen activiteiten op, die ondernemers niet zelf kunnen doen of door hun eigen (branche)organisaties kunnen laten uitvoeren. Die afbakening is de grote meerwaarde van de toekomstagenda, die het PT-bestuur vaststelde vandaag. “Dit geeft s…

Persbericht: Toekomstagenda bakent werkterrein PT af

Het werkterrein van het Productschap …

Voortzetting tuinbouwtarief aardgas

Onderzoek van het LEI in opdracht van het Productschap Tuinbouw bevestigt de initiële reden van invoering van het tuinbouwtarief.Vergelijking met de industrie laat zien dat de glastuinbouw tot één van de meest energie-intensieve sectoren van de Nederlandse economie behoort. De energiebelastingdruk voor de glastuinbouw per Euro omzet – zowel met …

Voortzetting tuinbouwtarief aardgas

Onderzoek van het LEI in opdracht van…

Persbericht: Meer inzicht in effect CO2-dosering op gewasgroei gewenst

Het is gewenst dat glastuinders meer inzicht krijgen in het effect van CO2-dosering uit rookgassen op de gewasgroei. Het PT investeert bijna 560.000 euro in onderzoek naar bronnen van rookgas en maatregelen om te hoge concentraties schadelijke stoffen te voorkomen, zo besloot de sectorcommissie Energie van het PT deze week. Dosering van CO2 draagt…

Persbericht: Meer inzicht in effect CO2-dosering op gewasgroei gewenst

Het is gewenst dat glastuinders meer …

Persbericht: PT stopt activiteiten energieliberalisering

Het Productschap Tuinbouw stopt met zijn activiteiten op het dossier liberalisering van de energiemarkten. De huidige stand van zaken bij de liberalisering is zodanig dat een collectieve inzet via het PT is te beëindigen. De PT-sectorcommissie Energie besloot deze week het dossier volledig over te dragen aan LTO Glaskracht Nederland. Het besluit …

Persbericht: PT stopt activiteiten energieliberalisering

Het Productschap Tuinbouw stopt met z…

Persbericht: Bijna acht ton voor 20 projecten boomkwekerij

De PT-sectorcommissie Boomkwekerij honoreert budgetaanvragen voor 20 projecten. Met de toekenning is bijna 800.000 euro gemoeid. Naast 14 aanvragen voor technisch onderzoek betreft het projecten voor onder meer een systeem met duurzaamheidcriteria voor de boomkwekerij en het in stand houden van bufferzones voor bacterievuur. De commissie stelde bi…

Persbericht: Bijna acht ton voor 20 projecten boomkwekerij

De PT-sectorcommissie Boomkwekerij ho…

Persbericht: Energiek2020 Event: goede opkomst en hoopvolle resultaten

Ruim 150 groente- en siertelers namen afgelopen week deel aan workshops en lezingen tijdens het Energiek2020 Event 2010. Aan de hand van gewasspecifieke praktijkvoorbeelden kwam veel kennis beschikbaar die na te lezen is op www.energiek2020.nu/event. Twee belangrijke thema’s uit het programma Kas als Energiebron, Het Nieuwe Telen en led-belichtin…

Persbericht: Energiek2020 Event: goede opkomst en hoopvolle resultaten

Ruim 150 groente- en siertelers namen…

Bio-based economy

Bio-based economy, de overgang naar een meer duurzame economie, biedt ondernemers in de tuinbouwsector op termijn kansen voor verbreding van hun activiteiten. Dit werd geconstateerd tijdens de druk bezochte werkconferentie ‘Bio-based Tuinbouw’ op het tomatenbedrijf Lans. Lans is zelf op dit terrein actief door de kweek van algen voor de mosseli…

Bio-based economy

Bio-based economy, de overgang naar e…

CO2-sectorsysteem & EU-ETS

Om de uitstoot van CO2 gassen terug te dringen, heeft de EU het Europese CO2-handelssysteem (EU-ETS) opgezet. Het EU-ETS verplicht bedrijven met meer dan 20 MW opgesteld vermogen om deel te nemen aan EU-ETS. De Nederlandse glastuinbouw zet voor de overige bedrijven (minder dan 20 MW opgesteld vermogen) een eigen sectorsysteem op, ook om de concurre…

CO2-sectorsysteem & EU-ETS

Om de uitstoot van CO2 gassen terug t…

Energiebelasting

Voor de tuinbouw geldt een beperkte Energiebelasting op aardgas. De glastuinbouw zou door zijn energie-intensieve en kleinschalige karakter relatief veel Energiebelasting betalen. Het zogeheten tuinbouwtarief is een lager energiebelastingtarief voor gas dat destijds is ingesteld als correctie op dit effect. De Europese Commissie heeft deze uitzonde…

Energiebelasting

Voor de tuinbouw geldt een beperkte E…

Gas- en olieprijzen

Het PT is sinds jaar en dag betrokken geweest bij het beleid rondom energieprijzen, energiemarkt en -liberalisering. In mei 2010 is in overleg met LTO Nederland vastgesteld dat deze dossiers inmiddels geheel tot het terrein van de private belangenbehartiging gerekend kunnen worden. Deze energietaken komen dus nu helemaal bij LTO Nederland te liggen…

Gas- en olieprijzen

Het PT is sinds jaar en dag betrokken…

Kas als Energiebron – transitieprogramma

Een kas die energie levert aan een zorginstelling, tomaten die groeien op aardwarmte, ondernemers die zonder gasaansluiting orchideeën kweken.Dit zijn projecten van ‘Kas als energiebron’ die er aan bijdragen dat de glastuinbouw minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen. Het bedrijfsleven, het PT, LTO glaskracht en het ministerie …

Kas als Energiebron – transitieprogramma

Een kas die energie levert aan een zo…

meer nieuws

meer projecten

meer agenda