Slide 1
Arbeid

Een goede en betrouwbare werkgever

Slide 2
Energie

Van energieverbruiker tot energieproducent

Slide 3
Imago

Werken in de tuinbouw loont

Slide 3
Markt & Ketens

Ketensamenwerking informatie, logistiek en markt

Slide 3
Plantgezondheid

Duurzame landbouw door goede plantgezondheid

Slide 3
Voeding & Gezondheid

Volledig beheersen van voedsel- en veiligheidsrisico's

Slide 3
Water & Klimaat

Water en Klimaatsverandering positief gebruiken voor land- en tuinbouw

previous arrow
next arrow

 

De tuinbouw en groene sector is een goede en betrouwbare werkgever, waar gewerkt wordt onder veilige en plezierige omstandigheden. Dit wil zij blijven, verder ontwikkelen en communiceren. Daarbij wil het tuinbouwcluster ook in de toekomst verzekerd zijn van de instroom van bekwame  mensen.

Het Productschap Tuinbouw vindt het belangrijk hieraan bij te dragen door goed werkgeverschap te bevorderen. Maar ook door in de gaten te houden hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt en door projecten te stimuleren die mensen enthousiast  maken voor een baan in de tuinbouw- en groensector. Net als de zorg voor eigentijdse opleidingen die jongeren aanspreken en die tegelijk aansluiten bij de wensen van de bedrijven in de tuinbouw.

Arbeidsmarkt: mobiliteit en regionale pilots

Beter inzicht in de feitelijke mobiliteit en motieven voor mobiliteit onder leerlingen, werkenden, werkzoekenden en uitstromers in de agrofood. Drie intersectorale regionale pilots om stimulerend en activerend arbeidsmarktbeleid op regionaal niveau vorm te geven en mobiliteitsstromen voor werkzoekenden in en tussen sectoren te bevorderen.

Arbeidsmarkt: mobiliteit en regionale pilots

Beter inzicht in de feitelijke mobili…

Belading karren sierteeltketen

In de sierteeltketen zijn honderdduizenden Deense containers en ca. 250.000 stapelwagens in omloop. Deze karren worden regelmatig geduwd, getrokken en veelvuldig wordt fust met bloemen/planten erop of af getild, dit kan gepaard gaan met fysiek zware belasting. Het project richt zich op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Belading karren sierteeltketen

In de sierteeltketen zijn honderdduiz…

Kwaliteit van oogstarbeid van aubergines

Een consortium van auberginetelers en machinebouwers werkt aan een verbeterd oogstsysteem. Doel is om zowel de arbeid te verlichten en de kwaliteit van de vruchten te verbeteren. De praktische uitwerking betreft een oogstrek om aubergines en andere vruchtgroenten op weg te leggen en via een buisrailkar te transporteren.

Kwaliteit van oogstarbeid van aubergines

Een consortium van auberginetelers en…

Vernieuwen aanplant rovada

Nagaan economisch meest interessante wijze vernieuwing aanplant rode bes.

Vernieuwen aanplant rovada

Nagaan economisch meest interessante …

Dunning appel met pollenbuisgroei

Nader inzicht in relaties: weersomstandigheden, groeicondities boom, positie vruchtcluster binnen de boom en werkzaamheid middelen voor dunning van rassen Elstar, Junami, Kanzi en Rubens. Incl. pollenbuisgroei.

Dunning appel met pollenbuisgroei

Nader inzicht in relaties: weersomsta…

Vruchtdunning ‘conference’ peer

Doelstelling: ontwikkelen van een betrouwbare methode voor chemische vruchtdunning van Conference.Nagaan effecten van de beschreven behandelingen op vruchtzetting, productie, vruchtmaat en vruchtkwaliteit bij oogst worden bepaald.

Vruchtdunning ‘conference’ peer

Doelstelling: ontwikkelen van een bet…

Open dag Fruitkenniscentrum – 19 augustus 2010

Efficiënt en effectief fruit telen zijn thema’s op de Open dag van het Fruitkenniscentrum Randwijk op donderdag 19 augustus 2010. Tijdens deze Open dag in Randwijk zijn actualiteiten uit praktijkonderzoek en andere ontwikkelingen in een efficiënte en effectieve teelt van appel en peer te zien. Bezoekers kunnen een aantal lopende projecten en d…

Open dag Fruitkenniscentrum – 19 augustus 2010

Efficiënt en effectief fruit telen z…

Westland Tuinbouw Relatiedagen – 15 en 16 september 2010

Op 15 en 16 september 2010 vindt in het Vreeloo-Centrum in De Lier de “Westland Tuinbouw Relatiedagen” plaats. De locatie is ideaal, centraal, gelegen in het Westland en als zodanig de uitgelezen plaats als hét trefpunt voor ondernemers en relaties in de tuinbouwsector in het Westland. Gedurende het evenement worden diverse interessante semina…

Westland Tuinbouw Relatiedagen – 15 en 16 september 2010

Op 15 en 16 september 2010 vindt in h…

Hortifair – 12 t-m 15 oktober 2010

Horti Fair is de internationale vakbeurs voor de tuinbouw, jaarlijks in Amsterdam. Het is internationaal de meest complete tuinbouwvakbeurs en in Nederland het drukst bezochte tuinbouwevenement. Met een sterke focus op producenten en ondernemers is de Horti Fair hét platform voor de introductie van nieuwe producten en diensten, uitwisseling van ke…

Hortifair – 12 t-m 15 oktober 2010

Horti Fair is de internationale vakbe…

Horti Fair-Flynth symposium – 22 april 2010

Het Horti Fair/Flynth-symposium wordt dit jaar gehouden op 22 april, een half jaar eerder dan gebruikelijk. De organisatoren hebben hiertoe besloten, omdat er door de huidige economische ontwikkelingen in de tuinbouw meer behoefte is aan informatie- en kennisuitwikkeling over nieuwe samenwerkingsvormen. Voormalig Robecotopman prof.dr. Jaap van Duij…

Horti Fair-Flynth symposium – 22 april 2010

Het Horti Fair/Flynth-symposium wordt…

Carrièredag HAS Den Bosch – 17 maart 2010

Op woensdag 17 maart 2010 vindt er op Hogeschool HAS Den Bosch de jaarlijkse Carrièredag plaats. Dit jaar is het thema: ‘Wat is jouw toekomst ID(ee)? Ontdek het op carrièredag 2010!’ Met het thema laten we de studenten nadenken over hun toekomst. Hoe ontwikkel je jezelf? Wat zijn je toekomstdromen? Wat wil jij uiteindelijk bereiken in je Carri�…

Carrièredag HAS Den Bosch – 17 maart 2010

Op woensdag 17 maart 2010 vindt er op…

Tuinbouw Relatiedagen – 9, 10 en 11 februari 2010

Tuinbouw Relatiedagen is hét trefpunt waar ondernemers en relaties in de tuinbouwsector elkaar ontmoeten. U kunt informatie uitwisselen, contacten leggen, inspiratie en ideeën opdoen en in een sfeervolle verkoopbevorderende ambiance zaken doen.

Tuinbouw Relatiedagen – 9, 10 en 11 februari 2010

Tuinbouw Relatiedagen is hét trefpun…

Persbericht: Toekomstagenda bakent werkterrein PT af

Het werkterrein van het Productschap Tuinbouw (PT) richt zich de komende jaren op acht thema’s. Het PT pakt alleen activiteiten op, die ondernemers niet zelf kunnen doen of door hun eigen (branche)organisaties kunnen laten uitvoeren. Die afbakening is de grote meerwaarde van de toekomstagenda, die het PT-bestuur vaststelde vandaag. “Dit geeft s…

Persbericht: Toekomstagenda bakent werkterrein PT af

Het werkterrein van het Productschap …

Spuiten een must? Bescherm bewust!

Ruim 70.000 werknemers en ondernemers in de glastuinbouw en hovenierssector ontvangen deze week informatie op ansichtkaarten over bescherming bij bestrijdingsmiddelengebruik. Uit een enquête van FNV Bondgenoten is gebleken dat veel werknemers en ondernemers zich niet genoeg beschermen tegen de risico’s van deze middelen. De bestrijdingsmiddelen…

Spuiten een must? Bescherm bewust!

Ruim 70.000 werknemers en ondernemers…

Persbericht: Vervolg informatiepunt medewerkers Midden- en Oost-Europa

Werknemers in de tuinbouw die afkomstig zijn uit Midden- en Oost-Europa krijgen ook dit jaar tekst en uitleg over hun rechten en plichten (op de arbeidsmarkt) in Nederland. De Sociaal Economische Commissie van het PT besloot deze week voor het tweede jaar van dit project 100.000 euro beschikbaar te stellen. Het budget is onder meer bedoeld voor vo…

Persbericht: Vervolg informatiepunt medewerkers Midden- en Oost-Europa

Werknemers in de tuinbouw die afkomst…

Persbericht: Bijna acht ton voor 20 projecten boomkwekerij

De PT-sectorcommissie Boomkwekerij honoreert budgetaanvragen voor 20 projecten. Met de toekenning is bijna 800.000 euro gemoeid. Naast 14 aanvragen voor technisch onderzoek betreft het projecten voor onder meer een systeem met duurzaamheidcriteria voor de boomkwekerij en het in stand houden van bufferzones voor bacterievuur. De commissie stelde bi…

Persbericht: Bijna acht ton voor 20 projecten boomkwekerij

De PT-sectorcommissie Boomkwekerij ho…

Persbericht: Bio-based economy biedt de tuinbouw kansen

Bio-based economy, de overgang naar een meer duurzame economie, biedt ondernemers in de tuinbouwsector op termijn kansen voor verbreding van hun activiteiten. Dit werd geconstateerd tijdens de druk bezochte werkconferentie ‘Bio-based Tuinbouw’ op het tomatenbedrijf Lans. Lans is zelf op dit terrein actief door de kweek van algen voor de mosseli…

Persbericht: Bio-based economy biedt de tuinbouw kansen

Bio-based economy, de overgang naar e…

Persbericht: Ruim één miljoen euro voor projecten groenten en fruit

De groenten- en fruitsector investeert via het Productschap Tuinbouw ruim één miljoen euro in circa 25 projecten. Dit besloot de PT-sectorcommissie Groenten & Fruit eerder deze week. Het gaat met name om teelttechnisch onderzoek, maar ook om innovatie en promotie. De sectorcommissie stemde in met financiële bijdragen voor 17 teelttechnische…

Persbericht: Ruim één miljoen euro voor projecten groenten en fruit

De groenten- en fruitsector investeer…

Arbeidsmarkt in beeld

Het Productschap Tuinbouw brengt de ontwikkelingen en het functioneren van de arbeidsmarkt in kaart door middel van onderzoek. Dit onderzoek vormt een solide basis voor zowel het beleid van de branche- en vakorganisaties als van het Productschap Tuinbouw. Arbeidsmarktmonitor Arbeidsmarktbeeld Statistieken

Arbeidsmarkt in beeld

Het Productschap Tuinbouw brengt de o…

Arbeidsomstandigheden

In de tuinbouw- en groene sector moet arbeid onder veilige, gezonde en plezierige omstandigheden worden uitgevoerd. In de CAO’s van de verschillende sectoren zijn de voorwaarden hiervoor vastgelegd.Aandachtspunten op dit gebied zijn: veilige werkomstandigheden, goed werkgeverschap en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van mechanise…

Arbeidsomstandigheden

In de tuinbouw- en groene sector moet…

Jaarplan arbeid

In het Jaarplan Arbeid staan alle activiteiten, ambities, prioriteiten en de visie van het Productschap Tuinbouw op het gebied van arbeid beschreven. Alle arbeidszaken worden op het Productschap Tuinbouw besproken in de Sociaal Economische Commissie. In het jaarplan arbeid 2008 van het Productschap Tuinbouw worden alle activiteiten verantwoord…

Jaarplan arbeid

In het Jaarplan Arbeid staan all…

Scholing & Onderwijs

De Nederlandse tuinbouw- en groensector behoort tot de wereldtop. Om beter, eerder, sneller en duurzamer te innoveren dan onze concurrenten, zijn op alle niveaus goed opgeleide en bekwame medewerkers nodig. Er dreigt echter een groot tekort aan mensen die kiezen voor een loopbaan in de tuinbouw. De instroom bij het groene onderwijs daalt en nogal w…

Scholing & Onderwijs

De Nederlandse tuinbouw- en groensect…

Visie op arbeid

Het Productschap Tuinbouw heeft, in samenwerking met ondernemers en verschillende werkgevers- en werknemersorganisaties, visies op arbeid geschreven. In deze visies worden per sector de ontwikkelingen, knelpunten en mogelijke oplossingen op het gebied van arbeid in kaart gebracht. In deze visie staat ook beschreven hoe de sector er ideaal gezi…

Visie op arbeid

Het Productschap Tuinbouw heeft, in s…

meer nieuws

meer projecten

meer agenda