Projectenoverzicht

Slide 1
Arbeid

Een goede en betrouwbare werkgever

Slide 2
Energie

Van energieverbruiker tot energieproducent

Slide 3
Imago

Werken in de tuinbouw loont

Slide 3
Markt & Ketens

Ketensamenwerking informatie, logistiek en markt

Slide 3
Plantgezondheid

Duurzame landbouw door goede plantgezondheid

Slide 3
Voeding & Gezondheid

Volledig beheersen van voedsel- en veiligheidsrisico's

Slide 3
Water & Klimaat

Water en Klimaatsverandering positief gebruiken voor land- en tuinbouw

previous arrow
next arrow

Voor vragen over een project kunt u contact opnemen met de betreffende contactpersoon. Rapporten in gedrukte versie, zijn voor bedrijfsgenoten aan te vragen bij John Claassen via telefoonnummer 079 – 34 70 633 of per e-mail [email protected].

Resultaten van onderzoeken zijn algemeen. Toepassing van onderzoeksresultaten binnen een bedrijf is altijd afhankelijk van de eigen bedrijfsvoering, de aanwezige professionele kennis en de ervaring binnen het betreffende bedrijf.

Projecten 1 – 10 van 2766

Brochure vaste planten openbaar groen

Voorjaar 2008 is, als uitvloeisel van het sortimentsonderzoek ‘Sortimentsonderzoek sierheesters, coniferen en vaste planten’, een rapport geschreven over het gebruik van vaste planten in het openbaar groen. Doel van dit project is het beter en actueel in kaart brengen van de kosten van het gebruik van vaste planten in het openbaar groen.

Brochure vaste planten openbaar groen

Voorjaar 2008 is, als uitvloeisel v…

Themaonderzoek sortiment

Themaonderzoek naar de gebruikswaarde van met name sierheesters, sierconiferen en vaste planten, bijv. daktuinen, waterberging en klimaatverandering. Jaarlijks is plaats voor circa twee thema’s. Er is samenhang met bestaande initiatieven, waaronder de Floriade, activiteiten van de KVBC en De Groene Stad.

Themaonderzoek sortiment

Themaonderzoek naar de gebruikswaar…

Verkenning adaptatie klimaatverandering

Doel is overzicht krijgen van de mogelijke effecten en de impact daarvan (kansen, bedreigingen, prioriteiten).

Verkenning adaptatie klimaatverandering

Doel is overzicht krijgen van de mo…

De bewuste bloemist

Over het algemeen is er binnen de gevestigde bloemendetailhandel veel onbekendheid en onduidelijkheid over het “containerbegrip” MVO. Het project moet leiden tot meer bewustwording bij bloemisten over de inhoud en de toegevoegde waarde van MVO en een aanzienlijk grotere toepassing van MVO bij bloemisten.

De bewuste bloemist

Over het algemeen is er binnen de g…

Het Nieuwe Telen workshops 2009

Energie onder knie projecten volgens het Nieuwe Telen vergen een intensieve manier van kennisoverdacht naar tuidners. In dit project kunnen telers in stuidegroepen en via/met hun teeltvoorlichters door middel van workshops op de proef locatie intensief kennis nemen van Het Nieuwe Telen.

Het Nieuwe Telen workshops 2009

Energie onder knie projecten volgen…

Update MVO Onder Glas

MVO Onder Glas is een interactief programma (www.devxl.nl/mvoonderglas), waarmee ondernemers in de glastuinbouwsector eenvoudig inzicht krijgen in hun activiteiten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Door het beantwoorden van vragen over de strategie van het bedrijf en de manier waarop met werknemers, milieu en maatschappij wo…

Update MVO Onder Glas

MVO Onder Glas is een interactief p…

Energiebesparing buitenschermen met zon-PV

Dit onderzoek is een haalbaarheidsstudie naar  het effect van de verplaatsing van het schaduwscherm naar buiten. Dit zou in potentie 5% energiebesparing op kunnen leveren. Daarnaast kan het buitenscherm worden voorzien van zonnecellen. Hier wordt ook de energetisch en economisch aspecten verkend.

Energiebesparing buitenschermen met zon-PV

Dit onderzoek is een haalbaarheidss…

Micro-V gestructureerde materialen

Het project betreft de ontwikkeling en uiteindelijk testen in semi-praktijk omstandigheden van nieuwe kasdekmaterialen en schermmateriaal. Ook zal de economische haalbaarheid bepaald worden. De voordelen zijn een hogere lichttransmissie, lage emissiecoëfficient, zelfreinigend, omzetting direct licht in diffuus.

Micro-V gestructureerde materialen

Het project betreft de ontwikkeling…

Marktintroductie ‘made with’ concept

Uit onderzoek is gebleken dat er serieuze belangstalling is voor het ‘Made with biologisch’ concept bij handel en consument. Door het koppelen van het biologisch product aan bloemen van MPS A+ telers wordt de leveringszekerheid van een duurzaam geproduceerd boeket vergroot waardoor de vraag naar het biologisch geteelde product kan groeien. Dit proj…

Marktintroductie ‘made with’ concept

Uit onderzoek is gebleken dat er se…

Meer met bodemenergie

In dit onderzoeksprogramma worden de (on)mogelijkheden van warmte koude opslag te onderzoeken en te onderbouwen. Voor de glastuinbouw is met name het volgende van belang; mogelijkheden hogere temperatuuropslag, versoepelen van de 100% energiebalans-eis, effecten van intensieve toepassing.

Meer met bodemenergie

In dit onderzoeksprogramma worden d…

1|2|3|4|5|6|7|8|9|…volgende