Nieuwsbrief Hoveniers – 07-07-2010

Slide 1
Arbeid

Een goede en betrouwbare werkgever

Slide 2
Energie

Van energieverbruiker tot energieproducent

Slide 3
Imago

Werken in de tuinbouw loont

Slide 3
Markt & Ketens

Ketensamenwerking informatie, logistiek en markt

Slide 3
Plantgezondheid

Duurzame landbouw door goede plantgezondheid

Slide 3
Voeding & Gezondheid

Volledig beheersen van voedsel- en veiligheidsrisico's

Slide 3
Water & Klimaat

Water en Klimaatsverandering positief gebruiken voor land- en tuinbouw

previous arrow
next arrow

Gerelateerd

Meest gezocht

Nieuwsbrief Hoveniers – 07-07-2010
07-07-2010
In deze nieuwsbrief:
» Toekomstagenda bakent werkterrein PT af
Op onze website www.tuinbouw.nl kunt u aanvullende informatie vinden.

Meer informatie of vragen
Afdeling Communicatie
Tel. 079 – 34 70 651
[email protected]

Toekomstagenda bakent werkterrein PT af
Het werkterrein van het Productschap Tuinbouw (PT) richt zich de komende jaren op acht thema’s. Het PT pakt alleen activiteiten op, die ondernemers niet zelf kunnen doen of door hun eigen (branche)organisaties kunnen laten uitvoeren. Die afbakening is de grote meerwaarde van de toekomstagenda, die het bestuur van het PT op 6 juli vaststelde.

De thema’s zijn deels bekend en deels nieuw. In alle gevallen is de invulling gericht op de toekomst, stelt PT-voorzitter Tjibbe Joustra. “Op basis van ontwikkelingen in de tuinbouwsector en zijn omgeving, bepaalden sectorvertegenwoordigers onderwerpen waarmee de sector aan de slag wil en de rol van het PT daarin. De toekomstagenda is geen keuze van de werkorganisatie van het PT. De sector maakt zelf keuzes.“

De thema’s waar het PT zicht op richt zijn Marktmonitoring, Standaardisatie informatielogistiek, Gezondheid & welbevinden, Plantgezondheid & fytosanitaire zaken, Energie, Water, bodem & bemesting, Werken in de tuinbouw en Promotie. Daarnaast investeert iedere sector via het PT in sectorspecifieke aandachtsvelden en problemen.

De toekomstagenda maakt de rol van het PT in het tuinbouwnetwerk helder. Het PT speelt een cruciale rol bij kennisontwikkeling en biedt de sector een platform voor overleg en instrumentarium om regelgeving op maat en met wettelijke kracht vast te stellen.

In 2011 wordt tuinbouwondernemers gevraagd of zij vinden dat het collectieve instrument Productschap Tuinbouw bestaansrecht heeft. Dit gebeurt in een door de wet bepaalde draagvlaktoets voor schappen. Ondernemers moeten daar een gefundeerd oordeel over kunnen geven. Daarvoor is het cruciaal dat helder is wat de rol van het Productschap Tuinbouw in het tuinbouwnetwerk is en waarom onze bestuurders en hun organisaties hechten aan het voortbestaan van het PT. Dat maakt deze agenda duidelijk.

U kunt de Toekomstagenda 2010-2015 in zijn geheel downloaden, of de Samenvatting Toekomstagenda 2010-2015.

Voor meer informatie neemt u contact op met Geert Pinxterhuis, telefoonnummer 079 – 34 70 651 of e-mail [email protected].