Medewerkers

Slide 1
Arbeid

Een goede en betrouwbare werkgever

Slide 2
Energie

Van energieverbruiker tot energieproducent

Slide 3
Imago

Werken in de tuinbouw loont

Slide 3
Markt & Ketens

Ketensamenwerking informatie, logistiek en markt

Slide 3
Plantgezondheid

Duurzame landbouw door goede plantgezondheid

Slide 3
Voeding & Gezondheid

Volledig beheersen van voedsel- en veiligheidsrisico's

Slide 3
Water & Klimaat

Water en Klimaatsverandering positief gebruiken voor land- en tuinbouw

previous arrow
next arrow

Download het PT Organogram

Bij het Productschap Tuinbouw werken rond de 150 medewerkers. Aan het hoofd van de organisatie staat de voorzitter die wordt geassisteerd door de secretaris en het managementteam. Lid van het managementteam zijn de secretaris en de hoofden van de drie afdelingen.
In het organogram is de onderverdeling van het PT in afdelingen en units weergegeven.

Directie

 • Edith Bentvelsen, Unitmanager communicatie
  Edith geeft leiding aan de afdeling communicatie.079 – 34 70 822
  [email protected]
 • Geert Pinxterhuis, Perswoordvoerder

  Alle contacten met de pers lopen via Geert. Daarnaast houdt hij zich onder andere bezig met issuemanagement.

  079 – 34 70 651
  [email protected]

 • Hetty de Ruijt, Secretaresse

  Hetty ondersteunt de afdeling Communicatie met verschillende secretariële activiteiten.

  079 – 34 70 443
  [email protected]

 • Kim Zuijdervliet, Communicatieadviseur
  Kim houdt zich voornamelijk bezig met de externe communicatie.079 – 34 70 631
  [email protected]
 • Lise Schregardus, Projectadviseur

  Lise is verantwoordelijk voor de imagovormende arbeidsmarktcampagne. Daarnaast houdt ze zich bezig met issuemanagement.

  079 – 34 70 666
  [email protected]

 • Marco van Meel, Coördinator Website
  Marco is verantwoordelijk voor de actuele inhoud van de website.079 – 34 70 802
  [email protected]
 • Robert Klaver, Communicatieadviseur projecten
  079 – 34 70 803
  [email protected]
 • Saskia Zeilstra, Communicatieadviseur
  Saskia houdt zich bezig met de externe communicatie.079 – 34 70 665
  [email protected]
 • Stephan ten Bosch, Communicatiemedewerker

  Stephan ontwikkelt communicatiemiddelen en coördineert communicatieactiviteiten. Bij afwezigheid van de webcoördinator is hij aanspreekpunt voor de website.

  079 – 34 70 654
  [email protected]

Markt & Innovatie

 • Anneke van de Kamp, Afdelingshoofd Markt & Innovatie, plv. secretaris
  Anneke is hoofd van de afdeling Markt en Innovatie.079 – 34 70 627
  [email protected]
 • Aat Dijkshoorn, Projectmanager Energie

  Aat werkt binnen het programma ‘Kas als Energiebron’. Hij houdt  zich bezig met de (semi)gesloten kas en het Nieuwe Telen.

  079 – 34 70 632
  [email protected]

 • Anne Gaasbeek, Beleidsmedewerker unit markt & afzet en Flowers & Food

  Anne houdt zich bezig met Markt en Ketens en de Carbon footprint in het kader van klimaatsverandering.

  079 – 34 70 655
  [email protected]

 • Anne Marie Borgdorff – Rozeboom, Coördinator marktonderzoek

  Anne Marie houdt zich bezig met marktonderzoek in de groenten- en fruitsector. Zij is ook betrokken bij een project om de informatievoorziening in de groenten- en fruitsector op een centrale plaats in te richten.

  079 – 34 70 646
  [email protected]

 • Annette Meeder, Projectleider marktonderzoek

  Annette houdt zich bezig met onderzoek voor de bloemisterij, boomkwekerij, bloembollen en de groenten en fruitsector. Haar onderzoekspecialisme is consumentenpanels. Daarnaast is zij betrokken bij onderzoeken op retailniveau.

  079 – 34 70 650
  [email protected]

 • Arie Ton, Beleidsmedewerker

  Arie beantwoordt vragen over residuen van bestrijdingsmiddelen en het residumonitoringprogramma van Food Compass.

  079 – 34 70 607
  [email protected]

 • Arjen Daane, Unitmanager marktonderzoek

  Arjen is aanspreekpunt voor algemene zaken met betrekking tot marktonderzoek in alle sectoren (bloemisterij, groente & fruit, boomkwekerij, bloembollen en hoveniers). Daarnaast is Arjen verantwoordelijk voor alle commerciële marktonderzoekactiviteiten “op maat”. Zijn specialismen zijn strategische- en retailmarketing.

  079 – 34 70 637
  [email protected]

 • Astrid Buchly, Secretaresse

  Astrid ondersteunt de afdeling Markt en Innovatie met verschillende secretariële/administratieve activiteiten.

  079 – 34 70 641
  [email protected]

 • Cindy Steffens, Secretaresse

  Cindy ondersteunt de afdeling Markt en Innovatie met verschillende secretariële activiteiten.

  079 – 34 70 622
  [email protected]

 • Daniëlle Vreedzaam, Beleidsmedewerker

  Daniëlle is het aanspreekpunt voor vragen over GLOBALGAP, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), milieuprojecten en de projecten die te maken hebben met de biologische marktontwikkeling. Daarnaast coördineert zij de registratie gewasbeschermingsmiddelen.

  079 – 34 70 605
  [email protected]

 • Dennis Kraaijeveld, Beleidsmedewerker

  Dennis coördineert het technisch onderzoek voor de snijbloemen en potplanten. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor fytosanitaire zaken.

  079 – 34 70 612
  [email protected]

 • Dennis Medema, Beleidsmedewerker energiezaken

  Dennis coördineert het energieonderzoek binnen het Programma Kas als Energiebron.

  079 – 34 70 418
  [email protected]

 • Ed Slagboom, Databasebeheerder

  Ed houdt zich bezig met het verzamelen van gegevens en het beheren van verschillende gegevensbronnen over de tuinbouw en de export van bloembollen en boomkwekerijproducten in het bijzonder.

  079 – 34 70 652
  [email protected]

 • Edwin de Jongh, Unitmanager onderzoek en energie

  Edwin is verantwoordelijk voor de aansturing van de units onderzoek en energie. Tevens is hij plaatsvervangend afdelingshoofd.

  079 – 34 70 603
  [email protected]

 • Fabianne Huis in ‘t Veld, Beleidsmedewerker voeding en voedselveiligheid

  Fabianne houdt zich bezig met kwaliteit en veiligheid van groenten en fruit en de (inter)nationale levensmiddelenwetgeving, tevens werkt ze mee aan Food Compass.

  079 – 34 70 604
  [email protected]

 • Frederieke Vermeer, Projectleider marktonderzoek

  Frederieke houdt zich bezig met marktonderzoek voor de bloemisterij en de groenten & fruitsector. Haar onderzoeksspecialismen zijn producttesten op consumentniveau en kwalitatieve consumentenvraagstukken.

  079 – 34 70 658
  [email protected]

 • Hester van Gent, Onderzoekscoördinator

  Hester coördineert het technisch onderzoek in de boomkwekerijsector en is aanspreekpunt voor alle zaken die spelen rondom de verpakkingenbelasting.

  079 – 34 70 613
  [email protected]

 • Iris van Santen – Wijnants, Senior projectleider marktonderzoek

  Iris houdt zich vooral bezig met marktonderzoek in alle tuinbouwsectoren. Zij richt zich voornamelijk op onderzoek in de traditionele afzetkanalen en de bedrijvenmarkt. Ook is zij aanspreekpunt voor onderzoek in de bloembollensector.

  079 – 34 70 642
  [email protected]

 • Jaap de Vries, Senior beleidsmedewerker

  Jaap houdt zich bezig met programma’s gericht op groen, ruimte en gezondheid. Daarnaast is hij werkzaam binnen het thema scholing en onderwijs.

  079 – 34 70 615
  [email protected]

 • Jan Kees Boon, Senior beleidsmedewerker

  Jan Kees is de arbeidsmarktspecialist van de tuinbouwsector. Verder houdt hij zich bezig met projecten op arbogebied.

  079 – 34 70 422
  [email protected]

 • Jan Smits, Programmamanager

  Jan is verantwoordelijk voor het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma voor aanzienlijke reductie van de CO2-emissie en sterk verminderde afhankelijkheid van fossiele energie van de glastuinbouw. Tevens geeft hij ondersteuning aan de meerjarenafspraken energie voor bloembollen en de groenten en fruit verwerkende industrie.

  079 – 34 70 416
  [email protected]

 • Jan Vink, Onderzoekscoördinator
  Jan coördineert het technisch onderzoek voor fruit en paddenstoelen.079 – 34 70 618
  [email protected]
 • Jerre de Blok, Coördinator Food Compass

  Jerre coördineert Food Compass, het residumonitoringsprogramma voor de voedingstuinbouw. U kunt bij hem terecht met vragen over normen voor gewasbeschermingsmiddelen op groenten & fruit.

  079 – 34 70 601
  [email protected]

 • John Claassen, Documentalist

  John verzamelt en selecteert (markt)informatie en levert voor u op aanvraag. Hij fungeert als vraagbaak voor ondernemers en organisaties en zorgt ervoor dat vragen binnen het PT bij de juiste personen terecht komen.

  079 – 34 70 633
  [email protected]

 • Joke Klap, Programmamanager

  Joke is programmamanager water en coördineert het technische onderzoek voor tomaat en paprika.

  079 – 34 70 617
  [email protected]

 • Josephine Klapwijk – van Dijk, Senior projectleider marktonderzoek

  Josephine organiseert marktonderzoek voor de bloemisterijsector en de groenten & fruitsector in het retailkanaal. Haar onderzoeksspecialismen zijn schaptesten, onderzoeken m.b.t. schapoptimalisatie in het supermarktkanaal, klanttevredenheidsonderzoeken en onderzoeken op maat (SMT).

  079 – 34 70 649
  [email protected]

 • Karst Weening, Coödinator onderzoek

  Karst coördineert het technisch onderzoek voor de vollegrondsgroenten, komkommer, aubergine en kleine glasgewassen.

  079 – 34 70 608
  [email protected]

 • Laura Willemsens, Senior projectleider marktonderzoek

  Laura voert marktonderzoek uit voor de groenten & fruitsector, zowel op consumenten- als op handelsniveau. Tevens is zij coördinator voor communicatieonderzoeken van de promotieorganisaties.

  079 – 34 70 661
  [email protected]

 • Michelle Rikkoert, Secretaresse

  Michelle ondersteunt de afdeling Markt en Innovatie met verschillende secretariële activiteiten.

  079 – 34 70 602
  [email protected]

 • Monique Compier, Coördinator onderzoek
  Monique coördineert het technisch onderzoek voor de bloembollen.079 – 34 70 619
  [email protected]
 • Monique Mentjox, Programmamanager

  Monique is programmamanager arbeid en houdt zich bezig met arbeidsmarkt, arbeidsmarktcommunicatie, arbeidsomstandigheden, onderwijs en scholing het tuinbouw- en groencluster.

  079 – 34 70 606
  [email protected]

 • Nicolette Quaedvlieg, Programmamanager Voeding & Gezondheid

  Nicolette beantwoordt vragen over etikettering en claims, kwaliteitsvoorschriften voor verse groenten en fruit en levensmiddelenwetgeving.

  079 – 34 70 610
  [email protected]

 • Niko Moerman, Coördintor Onderzoek
  079 – 34 70 655
  [email protected]
 • Peter Ravensbergen, Programmamanager
  Peter is projectregisseur ketennetwerken Flowers & Food.079 – 34 70 891
  [email protected]
 • Peter Ruygrok, Applicatiebeheerder

  Peter beheert diverse applicaties zoals uren- en projectregistratie, deels voor PT en deel voor SMT. Verder voert hij de online panel onderzoeken uit onder de bedrijfsgenoten.

  079 – 34 70 645
  [email protected]

 • Peter van Boekel, Senior beleidsmedewerker

  Peter coördineert het strategische onderzoek voor de glasgroenten en de bloemisterij. Daarnaast coördineert hij het technische onderzoek voor een aantal bloemisterij gewassen: gerbera, lelie, alle soorten orchideën, eenjarige zomerbloeiers/perkgoed, aster, anjer, anthurium, amaryllis, alstroemeria en trekheesters. Verder is hij aanspreekpunt voor de branche innovatieprojecten: SIGN, Baken, Technologiefonds Tuinbouw en de E(ngineering) regeling.

  079 – 34 70 421
  [email protected]

 • Peter van der Salm, Marktanalist

  Peter verzamelt, bewerkt, analyseert en verstrekt marktinformatie uit binnen en buitenland. Daarnaast schrijft hij rapporten en nieuwsbrieven.

  079 – 34 70 662
  [email protected]

 • Piet Broekharst, Programmamanager

  Piet behartigt de belangen op het gebied van ‘energiebelasting’ en de ‘liberalisering van de energiemarkt’. Verder is hij verantwoordelijk voor het opzetten van het CO2 sectorsysteem glastuinbouw.

  079 – 34 70 426
  [email protected]

 • Remy Vermeire, Senior projectleider marktonderzoek

  Remy houdt zich bezig met marktonderzoek voor de bloemisterij en de boomkwekerijsector. Zijn onderzoeksspecialismen zijn kwantitatieve onderzoeken op consumentniveau en handelsniveau. Remy is ook secretaris van de Stuurgroep Marktonderzoek Bloemisterij.

  079 – 34 70 648
  [email protected]

 • René van Paassen, Projectleider marktonderzoek

  René houdt zich met name bezig met marktonderzoek voor de bloemisterij. Zijn onderzoek richt zich vooral op tuincentra, bouwmarkten en importeurs. Daarnaast is hij betrokken bij het Europese consumenetenpanel snijbloemen en kamerplanten.

  079 – 34 70 653
  [email protected]

 • Ria Hopman, Medewerkster ondersteuning afdeling M&I;

  Ria ondersteunt de beleidsmedewerkers voedselveiligheid.

  079 – 34 70 601
  [email protected]

 • Rob Ramakers, Unitmanager promotie, arbeid en markt

  Rob is verantwoordelijk voor de aansturing van de units promotie, arbeid en markt.

  079 – 34 70 643
  [email protected]

 • Rob van Alten, Databasebeheerder
  Rob verwerkt aangeleverde elektronische informatie voor afdelingsgebruik.079 – 34 70 626
  [email protected]
 • Rochelle Schutter, Marktanalist

  Rochelle verzamelt, bewerkt, analyseert en verstrekt marktinformatie uit binnen en buitenland. Daarnaast schrijft zij rapporten en nieuwsbrieven.

  079 – 34 70 614
  [email protected]

 • Ruud Ruis, Databasebeheerder

  Ruud houdt zich bezig met het verzamelen van gegevens en het beheren van verschillende gegevensbronnen over de tuinbouw en de export van bloembollen en boomkwekerijproducten in het bijzonder.

  079 – 34 70 644
  [email protected]

 • Sabine van Oorschot, Secretaresse

  Sabine ondersteunt de afdeling Markt en Innovatie met verschillende secretariële activiteiten.

  079 – 34 70 611
  [email protected]

 • Sandra van Vliet, Unitmanager secretariaat
  Sandra coördineert het secretariaat van de afdeling Markt en Innovatie.079 – 34 70 616
  [email protected]
 • Theo van Bemmel, Beleidsmedewerker Internationale Zaken

  Theo houdt zich o.a. bezig met, WTO-ontwikkelingen en- conflicten, EU-uitbreiding en preferentiële regelgeving.

  079 – 34 70 801
  [email protected]

 • Veronique Linssen, Senior projectleider marktonderzoek

  Veronique houdt zich bezig met marktonderzoek voor de bloemisterij- en de boomkwekerijsector. Specialismen daarbij zijn producttesten bij bloemisten en tuincentra en segmentatieonderzoeken.

  079 – 34 70 639
  [email protected]

 • Wilco van den Berg, Senior Projectleider Marktonderzoek

  Wilco houdt zich bezig met marktonderzoek voor de sector Groenten & Fruit. Daarnaast verzorgt hij nieuwsbrieven Marktbeeld voor diverse groentengewassen.

  079 – 34 70 628
  [email protected]

 • Wim Moningka, Unitmanager Voeding, Internationale Zaken, Kwaliteit

  Wim is verantwoordelijk voor de aansturing van de unit voeding, internationale zaken en kwaliteit. Tevens is hij als programmamanager IZ aanspreekpunt voor de internationale belangenbehartiging, met name in Brussel.

  079 – 34 70 804
  [email protected]

Regelingen

 • Kees van Leeuwen, Afdelingshoofd Regelingen
  Kees geeft leiding aan de afdeling Regelingen.079 – 34 70 557
  [email protected]
 • Aad van Rijn, Stafmedewerker Buitendienst & Ondersteuning
  Aad verricht werkzaamheden voor de afdeling op verzoek van anderen.079 – 34 70 439
  [email protected]
 • Albert Wassink, Beleidsmedewerker GMO Subsidies

  Albert houdt zich bezig met het analyseren, interpreteren en evalueren van de EU-regelingen (groente- en fruitsector) en met het maken van interpretaties t.b.v. de uitvoering door de afdeling en de voorlichting aan de sector.

  079 – 34 70 530
  [email protected]

 • Caroline Sonneveld, Secretaresse Regelingen
  Caroline verricht secretariële werkzaamheden voor de afdeling Regelingen.079 – 34 70 546
  [email protected]
 • Cornelis Dona, Unitmanager Handel & Heffingen

  Cornelis geeft leiding aan de unit die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de verschillende EU-regelingen en de uitvoering van de PT heffingsverordeningen.

  079 – 34 70 547
  [email protected]

 • David Montsma, Mederwerker Buitendienst

  David houdt houdt zich bezig met de controle op de autonome heffingen in alle sectoren en fungeert binnen de medebewindstaken als controleur van de GMO subsidie jaardeclaraties.

  079 – 34 70 518
  [email protected]

 • Edwin Overtoom, Medewerker Buitendienst

  Edwin houdt zich bezig met de controle op de autonome heffingen in alle sectoren en fungeert binnen de medebewindstaken als controleur van de GMO subsidie jaardeclaraties.

  06 – 53 82 25 12
  [email protected]

 • Esther Tankink, Secretaresse Regelingen
  Esther verricht secretariële werkzaamheden voor de afdeling Regelingen.079 – 34 70 551
  [email protected]
 • Fabian Brand, Functioneel Applicatie Beheerder
  Fabian beheert de applicatie heffingen.079 – 34 70 436
  [email protected]
 • Francis Karg, Medewerker Handel & Heffingen

  Francis houdt zich bezig met de uitvoering van de verschillende EU-regelingen en met de uitvoering van de PT heffingsverordeningen.

  079 – 34 70 429
  [email protected]

 • Hans Kouwenhoven, Stafmedewerker Beleid en Rapportage
  Hans ontwikkelt beleid en stelt overzichten met de opgelegde heffingen op.079 – 34 70 441
  [email protected]
 • Hans Mooij, Medewerker Buitendienst

  Hans houdt houdt zich bezig met de controle op de autonome heffingen in alle sectoren en fungeert binnen de medebewindstaken als controleur van de GMO subsidie jaardeclaraties.

  06 – 53 82 25 13 of 079 – 34 70 431
  [email protected]

 • Henk Keller, Medewerker Handel & Heffingen

  Henk houdt zich bezig met de uitvoering van de verschillende EU-regelingen en met de uitvoering van de PT heffingsverordeningen.

  079 – 34 70 544
  [email protected]

 • Ineke van der Putten, Coördinator Buitendienst
  Ineke verricht werkzaamheden ten behoeve van de rapportage buitendienst.079 – 34 70 444
  [email protected]
 • Jaap van Es, Medewerker Buitendienst

  Jaap houdt houdt zich bezig met de controle op de autonome heffingen in alle sectoren en fungeert binnen de medebewindstaken als controleur van de GMO subsidie jaardeclaraties.

  06 – 53 82 25 09
  [email protected]

 • Jan Marelis, Medewerker GMO Subsidies

  Jan beoordeelt de jaarlijks door de telersverenigingen ingediende Operationele Programma’s en de wijzigingen daarop. Jan beoordeelt de jaar – en kwartaaldeclaraties van de telersverenigingen.

  079 – 34 70 536
  [email protected]

 • Jan van Saane, Medewerker GMO Subsidies

  Jan beoordeelt de erkenningen van telersverenigingen in het kader van de GMO-regeling. Beoordeelt de jaarlijks door de telersverenigingen ingediende Operationele Programma’s, de OP- wijzigingen en de kwartaal – en jaardeclaraties.

  079 – 34 70 531
  [email protected]

 • Jane Polane, Medewerker Handel & Heffingen

  Jane houdt zich bezig met de uitvoering van de verschillende EU-regelingen en met de uitvoering van de PT heffingsverordeningen.

  079 – 34 70 453
  [email protected]

 • Jeffrey Kuijs, Medewerker Handel & Heffingen

  Jeffrey houdt zich bezig met de uitvoering van de verschillende EU-regelingen en met de uitvoering van de PT heffingsverordeningen.

  079 – 34 70 447
  [email protected]

 • Joost Wijers, Unitmanger GMO Subsidies
  Joost geeft leiding aan de unit die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de GMO-subsidieregeling voor de groente- en fruitsector.079 – 34 70 543
  [email protected]
 • Karin Bakker, Medewerker GMO Subsidies

  Karin beoordeelt de jaarlijks door de telersverenigingen ingediende Operationele Programma’s en de wijzigingen daarop. Karin beoordeelt de jaar – en kwartaaldeclaraties van de telersverenigingen.

  079 – 34 70 542
  [email protected]

 • Kitty Poppe, Coördinator GMO Subsidies

  Kitty is aanspreekpunt voor de Operationele Programma’s, de OP-wijzigingen en de kwartaal- en jaardeclaratie. Tevens coördineert zij de werkzaamheden voor de Operationele Programma’s en de declaraties en instrueert zij de medewerkers van de unit.

  079 – 34 70 532
  [email protected]

 • Leo van Mierlo, Medewerker GMO Subsidies

  Leo beoordeelt de jaarlijks door de telersverenigingen ingediende Operationele Programma’s en de wijzigingen daarop. Leo beoordeelt de jaar – en kwartaaldeclaraties van de telersverenigingen.

  079 – 34 70 535
  [email protected]

 • Mala Gierdharie, Medewerker Handel & Heffingen

  Mala houdt zich bezig met de uitvoering van de verschillende EU-regelingen en met de uitvoering van de PT heffingsverordeningen.

  079 – 34 70 554
  [email protected]

 • Marcel Disseldorp, Beleidsmedewerker GMO Subsidies

  Marcel zorgt als beleidsmedewerker voor de ondersteuning op het gebied van automatisering, organisatie en administratieve procedures.

  079 – 34 70 541
  [email protected]

 • Marcel van Bree, Medewerker Buitendienst

  Marcel houdt zich bezig met de controle op de autonome heffingen in alle sectoren en fungeert binnen de medebewindstaken als controleur van de GMO subsidie jaardeclaraties.

  06 – 23 01 06 43
  [email protected]

 • Marco van der Lans, Medewerker GMO Subsidies

  Marco beoordeelt de jaarlijks door de telersverenigingen ingediende Operationele Programma’s en de wijzigingen daarop. Marco beoordeelt de jaar – en kwartaaldeclaraties van de telersverenigingen.

  079 – 34 70 526
  [email protected]

 • Melanie Krechting, Coördinator Handel & Heffingen

  Melanie zorgt voor een functionele aansturing van de medewerkers en coördineert de verschillende werkzaamheden binnen de Unit Handel & Heffingen met betrekking tot de EU – regelingen en de PT heffingsverordeningen.

  079 – 34 70 545
  [email protected]

 • Michiel Jansen, Medewerker GMO Subsidies

  Michiel beoordeelt de jaarlijks door de telersverenigingen ingediende Operationele Programma’s en de wijzigingen daarop. Michiel beoordeelt de jaar – en kwartaaldeclaraties van de telersverenigingen.

  079 – 34 70 559
  [email protected]

 • Olaf Sluijs, Stafmedewerker Buitendienst & Ondersteuning

  Olaf houdt zich bezig met het analyseren, interpreteren en evalueren van de EU-regelingen. Tevens is deze stafmedewerker Coördinator van de Technische Diensten zoals AID, Hordijk & Hordijk en KCB.

  079 – 34 70 556
  [email protected]

 • Padma Behari, Medewerker GMO Subsidies

  Padma beoordeelt de jaarlijks door de telersverenigingen ingediende Operationele Programma’s en de wijzigingen daarop. Padma beoordeelt de jaar – en kwartaaldeclaraties van de telersverenigingen.

  079 – 34 70 528
  [email protected]

 • Patricia van den Bulk, Unitmanager secretariaat Regelingen
  Patricia geeft leiding aan de Unit Secretariaat Regelingen.079 – 34 70 534
 • Paul Huisman, Unitmanager Buitendienst & Ondersteuning
  Paul geeft leiding aan de unit Buitendienst & Ondersteuning.079 – 34 70 435
  [email protected]
 • Pieter-Jan van Velden, Beleidsmedewerker GMO Subsidies

  Pieter-Jan houdt zich bezig met het interpreteren en opstellen van de criteria voor subsidieverstrekking onder de GMO regeling en coordineert de specialisten. Beoordeelt als specialist de jaarlijks door de telersverenigingen ingediende Operationele Programma’s, de OP- wijzigingen en de kwartaal – en jaardeclaraties.

  079 – 34 70 527
  [email protected]

 • Rachid Geerdinck, Medewerker Handel & Heffingen

  Rachid houdt zich bezig met de uitvoering van de verschillende EU-regelingen en met de uitvoering van de PT heffingsverordeningen.

  079 – 34 70 451
  [email protected]

 • René Bommezijn, Medewerker Handel & Heffingen

  René houdt zich bezig met de uitvoering van de verschillende EU-regelingen en met de uitvoering van de PT heffingsverordeningen.

  079 – 34 70 449
  [email protected]

 • Roger Pala, Medewerker Buitendienst

  Roger houdt zich bezig met de controle op de autonome heffingen in alle sectoren en fungeert binnen de medebewindstaken als controleur van de GMO subsidie jaardeclaraties.

  06 – 23 01 06 42
  [email protected]

 • Ron Waarts, Medewerker Handel & Heffingen

  Ron houdt zich bezig met de uitvoering van de verschillende EU-regelingen en met de uitvoering van de PT heffingsverordeningen.

  079 – 34 70 446
  [email protected]

 • Sandra Hollemans, Medewerker Handel & Heffingen

  Sandra houdt zich bezig met de uitvoering van de verschillende EU-regelingen en met de uitvoering van de PT heffingsverordeningen.

  079 – 34 70 452
  [email protected]

 • Theo Klein, Medewerker Handel & Heffingen

  Theo houdt zich bezig met de uitvoering van de verschillende EU-regelingen en met de uitvoering van de PT heffingsverordeningen.

  079 – 34 70 450
  [email protected]

 • Tien Hoang, Beleidsmederwerker GMO Subsidies

  Tien beoordeelt de erkenningen van telersverenigingen in het kader van de GMO-regeling. En houdt zich bezig met het analyseren, interpreteren en evalueren van de GMO-regelingen en de informatieverstrekking naar Brussel.

  079 – 34 70 558
  [email protected]

 • Wieger de Jong, Medewerker GMO Subsidies

  Wieger beoordeelt de jaarlijks door de telersverenigingen ingediende Operationele Programma’s en de wijzigingen daarop. Wieger beoordeelt de jaar – en kwartaaldeclaraties van de telersverenigingen.

  079 – 34 70 549
  [email protected]

 • Willemijn van der Meer, Coördinator Schoolfruit
  Willemijn verzorgt als Coordinator alle zaken rondom het project Schoolfruit.079 – 34 70 540
  [email protected]

Staf

 • Peter van der Graaf, Afdelingshoofd Staf
  Peter is hoofd van de afdeling Staf.079 – 34 70 511
  [email protected]
 • Annemarie Heijmans, Unitmanager Stafsecretariaat

  Annemarie is verantwoordelijk voor het ondersteunen van het hoofd Staf en de daarbij horende stafafdelingen.

  079 – 34 70 448
  [email protected]

 • Astrid Hornung – van Zon, Unitmanager Informatie- en Communicatietechnologie

  Astrid geeft leiding aan de afdeling ICT.

  079 – 34 70 736
  [email protected]

 • Cees Jan Groenewoud, Unitmanager Juridische Zaken

  Cees Jan is met zijn team verantwoordelijk voor:
  – juridisch advies van Bestuur, Sectorcommissies en de interne organisatie
  – afhandeling van bezwaarprocedures en voeren van beroepsprocedures
  – adviseren en interpreteren bij de uitleg van nationale en communautaire wetgeving (GMO)
  – ontwerpen van (heffings)verordeningen en besluiten, inclusief behandeling, vaststelling en goedkeuring ervan.

  079 – 34 70 480
  [email protected]

 • Els Clemens, Unitmanager Directiesecretariaat
  Els is verantwoordelijk voor de vergader- en benoemingencyclus en ondersteuning van de directie.079 – 34 70 701
  [email protected]
 • Kees Konings, Unitmanager Service

  Kees is verantwoordelijk voor: post- en reproductieafhandeling, technische dienst, receptie, data-entry, gebouw- en terreinbeheer.

  079 – 34 70 723
  [email protected]

 • Manon Erhart, Unitmanager Personeel & Organisatie

  De unitmamager P&O ontwikkelt en implementeert het P&O-beleid, is sparringpartner en adviseur van het hoofd Staf en is verantwoordelijk voor de diensten en producten die door de unit P&O worden uitgevoerd en/of opgelegd.

  079 – 34 70 503
  [email protected]

 • Pieter van der Struijs, Senior Beleidsmedewerker
  Pieter verricht ondersteunende werkzaamheden voor de directie.079 – 34 70 821
  [email protected]