Vraag & Antwoord

Slide 1
Arbeid

Een goede en betrouwbare werkgever

Slide 2
Energie

Van energieverbruiker tot energieproducent

Slide 3
Imago

Werken in de tuinbouw loont

Slide 3
Markt & Ketens

Ketensamenwerking informatie, logistiek en markt

Slide 3
Plantgezondheid

Duurzame landbouw door goede plantgezondheid

Slide 3
Voeding & Gezondheid

Volledig beheersen van voedsel- en veiligheidsrisico's

Slide 3
Water & Klimaat

Water en Klimaatsverandering positief gebruiken voor land- en tuinbouw

previous arrow
next arrow

Hieronder vindt u het antwoord op de vraag die u misschien wilt stellen. De vraagbaak biedt u de mogelijkheid om vragen te stellen over tuinbouwzaken in het algemeen en over het Productschap. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw vraag.

Staat uw vraag er niet bij? Maak dan gebruik van het contactformulier.

FAQ 1 – 10 van 54

Hoe kom ik in aanmerking voor het lage EB- en BTW-tarief voor het tuinbouwgas?

Om in aanmerking te komen voor de beperkte Tuinbouw-Energiebelasting en 6% btw op aardgas, heeft u een verklaring nodig. U levert per gasaansluiting een verklaring in bij uw energiebedrijf en uw netbeheerder. In 2008 kreeg u de verklaring van Dienst Regelingen en in enkele gevalllen van uw energiebedrijf. Vanaf 2009 krijgt u geen verklaring meer van Dienst Regelingen. U mag zelf een verklaring opstellen. Of u gebruikt het blanco model dat Dienst Regelingen beschikbaar stelt (zie LNV-loket). Ook energiebedrijven hebben vaak een model beschikbaar voor u.

Hoeveel personen zijn er werkzaam in de tuinbouwsector?

De totale tuinbouwsector biedt direct werk aan ca. 285.000 personen. Hiervan werken 135.000 mensen in de primaire sectoren en 150.000 personen in handel en industrie. Daarnaast werken er nog naar schatting 200.000 personen als inleenkracht Een compleet overzicht is te vinden op deze site onder Werken in de Tuinbouw.

Ik ben bemiddelaar in groenten en fruitproducten. Moet ik heffing betalen?

Bemiddeling valt in principe buiten de heffing. Indien u 100% bemiddelt kunt u een verzoek bij het PT (afdeling Heffingen) indienen om vermeld te worden op de lijst van bemiddelaars op het aangifteformulier. Afnemers van u weten dan dat het aangekochte product om bemiddelt product gaat en dat zij deze aankopen moeten opgeven als telersaankopen. Indien u niet volledig bemiddelt, maar ook zelf aankoopt van telers, dient u op de factuur aan uw afnemer kenbaar te maken welk deel van de aankopen bemiddeling betreft. Dit deel dient uw afnemer als telersaankopen op te geven en het andere deel als handelsaankopen. Het deel dat u zelf aankoopt dient u aan te geven als telersaankopen.

Ik ben een boomverzorger en geen hovenier. Waarom krijg ik toch een aangifteformulier hoveniers?

Boomverzorgers horen ook onder de hoveniersbranche en moeten uit dien hoofde gewoon aangifte doen van hun omzet.

Ik ben gebeld door het PT. Jullie willen mijn boeken controleren. Kan dat zomaar?

Ja dat recht heeft het PT. Net zoals de registratie bij het PT en het doen van aangifte een verplichting is, is het ook in de verordening geregeld dat u inzage dient te verlenen in alle boeken en bescheiden zodat het PT de aangiften op juistheid en volledigheid kan controleren. De controle gaat maximaal 5 jaar terug, gerekend vanaf de meest recent gedane aangifte en kan of bij u plaatsvinden of bij uw accountant. Een buitendienstmedewerker kan zich altijd legitimeren.

Ik ben handelaar in groenten en fruit en moet aangifte doen van de aankoopwaarde van groente en fruitproducten. Wat verstaan jullie onder aankoopwaarde?

Onder aankoopwaarde verstaan wij, in geval van aankopen bij telers, de prijs van het product in kilogram of stuks vermenigvuldigd met de hoeveelheid, dus het “kale” productbedrag. Verpakkingen die onlosmakelijk met het product verbonden zijn dienen te worden meegenomen in de waarde. In het geval van aankopen buiten Nederland is de aankoopwaarde de CIF-waarde. Bij volgende aankoopfasen (de tussenhandel) is de aankoopwaarde inclusief verpakking en bewerking (dus: factuurprijs exclusief eventueel statiegeld meermalig fust).

Ik ben het niet eens met de nota. Waar kan ik terecht met mijn bezwaar?

Indien u veronderstelt dat er bij de verwerking iets fout is gegaan is kunt u het beste met de afdeling Heffingen contact opnemen. Zij kunnen het probleem wellicht zo oplossen. Als het gaat om een inhoudelijk bezwaar dient u binnen zes weken na dagtekening van de nota, schriftelijk bezwaar te maken bij de afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken.

Ik ben hovenier maar krijg ook een aangifteformulier boomkwekerijproducten. Klopt dit?

Dat kan. Indien u zelf boomkwekerijproducten teelt (geen kuilhoek) die u afzet via uw hoveniersactiviteiten bent u, naast de hoveniersheffing, als kweker van boomkwekerijproducten over dat zelfgeteelde boomkwekerijproduct, ook boomkwekerijheffing verschuldigd. Indien u boomkwekerijproducten heeft aangekocht en direct heeft doorgeleverd aan bijvoorbeeld particulieren waar u de tuin heeft aangelegd, betaald u hierover geen boomkwekerijheffing maar alleen hoveniersheffing.

Ik ben kweker van boomkwekerijproducten maar krijg een aangifteformulier bloemkwekerijproduct. Hoe kan dit?

Dit kan komen doordat u in het verleden heeft aangegeven ook boomkwekerijproducten te hebben voor het snijden van takken of bloemen of dat u boomkwekerijproducten in vervroegde of verlate toestand verkoopt. Dit zijn allemaal producten die onder de verordening van de bloemkwekerijproducten vallen.

Ik ben teler van groente (en/of fruit) en verkoop mijn product volledig via de veiling. Waarom moet ik toch aangifte doen?

Zonder uw aangifte hebben wij geen volledig overzicht. Daarnaast is het zo dat vanaf 2001 de veilingen geen heffing meer inhouden.

1|2|3|4|5|6volgende