Bestuur & Commissieleden

Slide 1
Arbeid

Een goede en betrouwbare werkgever

Slide 2
Energie

Van energieverbruiker tot energieproducent

Slide 3
Imago

Werken in de tuinbouw loont

Slide 3
Markt & Ketens

Ketensamenwerking informatie, logistiek en markt

Slide 3
Plantgezondheid

Duurzame landbouw door goede plantgezondheid

Slide 3
Voeding & Gezondheid

Volledig beheersen van voedsel- en veiligheidsrisico's

Slide 3
Water & Klimaat

Water en Klimaatsverandering positief gebruiken voor land- en tuinbouw

previous arrow
next arrow

Het algemene beleid van het Productschap Tuinbouw (PT) wordt bepaald door het bestuur. Hieronder functioneren zeven sectorcommissies, die het menu van activiteiten en de hoogte van de heffingen bepalen voor hun sector. De sectorcommissies zijn door het bestuur gemandateerd. In het bestuur zitten vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemerszijde die zijn benoemd door (branche)organisaties van de tuinbouw en groene sector. De voorzitter van het PT bekleedt een onafhankelijke positie en wordt benoemd door de Kroon.

Sectorcommissies
Het PT heeft per tuinbouwsector een sectorcommissie (in totaal vijf). Daarnaast is er een sector commissie voor energiezaken en een Sociaal-Economische Commissie, waarin alle arbeidszaken besproken worden. Al deze commissies hebben een eigen budget dat ondernemers via heffing bij elkaar brengen. Het bestuur van het PT houdt toezicht op alle commissies via goedkeuring van begroting en verordeningen.

Openbaar
Vakbonden en werkgeversorganisaties van telers, veilingen (detail)handelaren, hoveniers en fabrikanten vormen het bestuur en de sectorcommissies. De vergaderingen van het bestuur en de commissies zijn openbaar. De agenda en de stukken worden voor de vergadering op de website van het PT geplaatst.

Bestuur

 • Joustra, mr. T.H.J. – Productschap Tuinbouw
  Hoofdfunctie in de sector:
  Voorzitter van bestuur en sectorcommissies
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid raad van Toezicht Staatsbosbeheer
  Lid bestuur Groenfonds
  Commissaris R.O.I.
  Lid advisory board Struik Food Group
  Lid bestuur Instituut voor Bouwrecht
  Voorzitter Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties
  President-commissaris Gebiedsontwikkeling Noord-Limburg
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2009[email protected]
 • Gerritsen, ir. J.M. – Productschap Tuinbouw
  Hoofdfunctie in de sector:
  Secretaris van bestuur en sectorcommissies
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2002[email protected]
 • Kamp, ir. mevr. A. van de – Productschap Tuinbouw
  Hoofdfunctie in de sector:
  Hoofd afdeling Markt & Innovatie en plaatsvervangend secretaris
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 oktober 2009[email protected]
 • Aerts, J.M.A. – LTO Nederland (ZLTO)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Mededirecteur VOF T. Aerts en Zn.
  Functie(s) bij andere product- en bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur LTO Nederland
  Lid bestuur ZLTO
  Lid bestuur KCB
  Voorzitter vakgroep Glastuinbouw ZLTO
  Lid bestuur SIGN
  Lid sectorbestuur Groentegewassen Naktuinbouw
  Commissaris Agro Quality Support (AQS)
  Lid Werkgroep Duurzame Energie LTO
  Lid Werkgroep Gewasbescherming LTO
  Lid Stuurgroep Glami
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1996[email protected]
 • Boon, ir. ing. H. de – VGB
  Hoofdfunctie in de sector:
  Voorzitter VGB
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  Bestuurslid HBAG
  Nevenfunctie(s):
  Vice-voorzitter Flowers & Food
  Voorzitter Transforum
  Vice-voorzitter Bloemenbureau
  Vice-voorzitter Floriade
  Vice-voorzitter HortiFair
  Bestuurslid Innovatie Netwerk
  Voorzitter Raad van Commissarissen V.d. Bos bollen
  Voorzitter Raad van Commissarissen Best Fresh Food
  Bestuurslid Greenport(s) Nederland
  Voorzitter Raad van Commissarissen KissIt B.V.
  Bestuurslid stichting Platform FloriLog
  Bestuurslid stichting Florecom
  Lid Platform Kas als Energiebron
  Vice-voorzitter Raad van Commissarissen CC Container Centralen
  Voorzitter HBAG Commissie Bloemen en Planten
  Lid Tuinbouwplatform VNO-NCW
  Voorzitter Handelsplatform VNO-NCW
  Voorzitter bestuur Nederlands Verbond voor de Groothandel
  Lid DB VNO-NCW
  Lid bestuur Courage
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2003[email protected]
 • Bosma, J. – CNV Vakmensen
  Hoofdfunctie in de sector:
  Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  BAC LZZ HPA
  Nevenfunctie(s):
  Bestuurslid Colland
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1998[email protected]
 • Bruggeman, A. – CNV Vakmensen
  Hoofdfunctie in de sector:
  N.v.t.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  Vice-voorzitter Bedrijfschap Horeca en Catering
  Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur Productschap Vee en Vlees
  Lid algemeen bestuur Productschap Zuivel
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur Alles voor Groene Arbeid Horst
  Lid bestuur Groen Servicepunt Noord Drachten
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 juni 2004[email protected]
 • Dekker, J. den – Plantum NL
  Hoofdfunctie in de sector:
  Adjunct-directeur Plantum NL
  Functie(s) bij andere product- en bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid sector/bestuur groentegewassen Naktuinbouw
  Bestuur NTV
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2000[email protected]
 • Gijsberts, A. – VHG
  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur Hoveniers- en Groenvoorzieningsbedrijf Boogaart Almere B.V.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur Nationale Tuinbouwraad
  Lid bestuur Stichting Floriade Venlo 2012
  Lid bestuur Stichting Entente Florale
  Lid bestuur Stichting Vakinformatie Siergewassen
  Lid algemeen bestuur VNO/NCW (nationaal)
  Lid algemeen bestuur EVO
  Voorzitter Stichting Bodemcentrum (VNO/NCW/MKB)
  Lid raad van commissarissen Countus Accountants en Adviseurs
  Lid algemeen bestuur MKB Nederland
  Lid bestuur Groenforum Nederland
  Bestuurslid Stichting Stad en Natuur Almere
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 april 2007[email protected]
 • Ginkel, M.F. van – VIGEF
  Hoofdfunctie in de sector:
  Algemeen directeur HAK B.V.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur VIGEF
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2010[email protected]
 • Haarlem, J.G. van – NFO (LTO Nederland)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Mede-eigenaar Fa. Gebr. van Haarlem en Zn.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter NFO
  Lid diverse commissies binnen LTO en Colland
  Lid Beleidsraad LTO
  Lid sectorbestuur Bomen
  Lid adviescommissie Bomen en Fruit Naktuinbouw
  Lid bestuur stichting AGF Promotie Nederland
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1999[email protected]
 • Hylkema MBA, ir. D. – LTO Nederland (LTO Noord Glaskracht)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur LTO Noord Glaskracht
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur MPS (Milieuproject Sierteelt)
  Lid Bestuur VNO/NCW
  Directeur SIGN
  Directeur WKK Coöperatie
  Lid bestuur Stichting Coördinatie Calamiteiten Glastuinbouw
  Lid Raad van Advies Hortifair
  Lid MT Greenport(s) Nederland
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2008[email protected]
 • Jansen, M.J.B. – CBL
  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur Consumentenzaken en Kwaliteit CBL
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  (Plaatsvervangend) bestuurslid div. Productschappen
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2002[email protected]
 • Langeslag, ir. J.J.J. – KAVB (LTO Nederland)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Algemeen voorzitter KAVB
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur IBC
  Lid bestuur BKD
  Voorzitter SBO
  Lid bestuur Flowers & Food
  Voorzitter Stichting Groenkeur
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1992[email protected]
 • Leeuwen, J.W.J. van – NBvB (LTO Nederland)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Boomkweker
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter NBvB
  Lid bestuur NAK Tuinbouw
  Lid bestuur Floriade 2012
  Lid bestuur Tuinbouwraad
  Vice-voorzitter Raad voor de Boomkwekerij
  Lid bestuur Stichting Codering Levend Groen
  Lid bestuur Bedrijfspensioenfonds Landbouw
  Lid bestuur Stichting Vakinformatie Tuinbouw
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2002[email protected]
 • Maasse, M.C. – VBW
  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur Beleid & Communicatie VBW
  Functie(s) bij andere product-of bedrijfschappen:
  Lid commissie Bloemen en Planten HBD
  Nevenfunctie(s):
  Bestuur BBH
  Lid Raad van Advies Hortifair
  Bestuur SVS
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2008[email protected]
 • Oosterom, B.C. – VBN
  Hoofdfunctie in de sector:
  Eigenaar teeltbedrijf
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter bestuur FloraHolland
  Voorzitter bestuur VBN
  Lid bestuur BBH
  Lid kernbestuur Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN)
  Lid Raad van Deskundigen Stallingsbedrijf Glastuinbouw (SGN)
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2006[email protected]
 • Roefs, ir. J.P.A. – LTO Nederland (ZLTO)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Eigenaar teeltbedrijf
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter vakgroep vollegrondsgroenten LTO Nederland
  Voorzitter vakgroep vollegrondstuinbouw ZLTO
  Lid sectorbestuur Naktuinbouw
  Lid hoofdbestuur CSV COVAS
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2010[email protected]
 • Roest, G.P.M.J. – FNV Bondgenoten

  Hoofdfunctie in de sector:
  Bestuurder FNV Bondgenoten en CAO-onderhandelaar glastuinbouw
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  Bestuurslid Productschap Vee, Vlees en Eieren
  Nevenfunctie(s):
  Werknemersvoorzitter Colland-fondsen (Bedrijfstakpensioenfonds, Sazasverzekeringsfonds en Scholingsfonds)
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2006[email protected]
 • Staal, E. – De Unie
  Hoofdfunctie in de sector:
  N.v.t.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  Lid bestuur en lid dagelijks bestuur Productschap Diervoeder
  Lid commissie Kwaliteitsbeleid diervoedersector
  Lid Sociaal-Economische Aangelegenheden Diervoedersector
  Nevenfunctie(s):
  Lid PBO Pensioencommissie
  Lid bestuur Werkgelegenheidsfonds PBO
  Lid bestuur Stichting Bevordering Studie Diervoeder
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 september 2007[email protected]
 • Tijssen, Th. – DPA

  Hoofdfunctie in de sector:
  N.v.t.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  Voorzitter DPA
  Nevenfunctie(s):
  Lid dagelijks bestuur STUBO (Stichting Stimulering Tuinbouw Bommelerwaard)
  Lid Tuinbouwplatform VNO/NCW
  Lid bestuur Food Compass
  Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Houdstermaatschappij Verpakkingen (EPS) te Barendrecht
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 juli 2007[email protected]
 • Troost, R.P. – CNV Dienstenbond
  Hoofdfunctie in de sector:
  Medewerker FloraHolland
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2008[email protected]
 • Westerhof, mr. H. – Anthos
  Hoofdfunctie in de sector:
  Bestuurder namens de handel
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter IBC-bestuur
  Lid bestuur NTR
  Lid bestuur Stichting Floriade 2012
  Lid algemeen bestuur BKD
  Lid bestuur NAK Tuinbouw
  Voorzitter Raad voor de Boomkwekerij
  Lid bestuur Greenport Duin- en Bollenstreek
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1992[email protected]

Sectorcommissie voor bloemkwekerijproducten

 • Ammerlaan, mevr. M.P.E. – VBN
  Hoofdfunctie in de sector:
  Eigenaar teeltbedrijf
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Secrtaris besttur FlaraHolland
  Lid bestuur NTR
  Bestuur Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2008[email protected]
 • Boeije, mevr. G.W.E. – LTO Nederland (ZLTO)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Mede-eigenaar tuinbouwbedrijf
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Accountmanager Rabobank
  Vaklidgroep ZLTO
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 februari 2010[email protected]
 • Boon, ir. ing. H. de – VGB
  Hoofdfunctie in de sector:
  Voorzitter VGB
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  Bestuurslid HBAG
  Nevenfunctie(s):
  Vice-voorzitter Flowers & Food
  Voorzitter Transforum
  Vice-voorzitter Bloemenbureau
  Vice-voorzitter Floriade
  Vice-voorzitter HortiFair
  Bestuurslid Innovatie Netwerk
  Voorzitter Raad van Commissarissen V.d. Bos bollen
  Voorzitter Raad van Commissarissen Best Fresh Food
  Bestuurslid Greenport(s) Nederland
  Voorzitter Raad van Commissarissen KissIt B.V.
  Bestuurslid stichting Platform FloriLog
  Bestuurslid stichting Florecom
  Lid Platform Kas als Energiebron
  Vice-voorzitter Raad van Commissarissen CC Container Centralen
  Voorzitter HBAG Commissie Bloemen en Planten
  Lid Tuinbouwplatform VNO-NCW
  Voorzitter Handelsplatform VNO-NCW
  Voorzitter bestuur Nederlands Verbond voor de Groothandel
  Lid DB VNO-NCW
  Lid bestuur Courage
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2003[email protected]
 • Bosma, J. – CNV Vakmensen
  Hoofdfunctie in de sector:
  Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  BAC LZZ HPA
  Nevenfunctie(s):
  Bestuurslid Colland
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1998[email protected]
 • Destellirer, mevr. M.W. – FNV Bondgenoten
  Hoofdfunctie in de sector:
  N.v.t.
  Functie(s) bij ander product- en bedrijfschappen:
  Algemeen en Dagelijks Bestuurslid HBAG
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2004[email protected]
 • Jansen, M.J.B. – CBL
  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur Consumentenzaken en Kwaliteit CBL
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  (Plaatsvervangend) bestuurslid div. Productschappen
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2002[email protected]
 • Maasse, M.C. – VBW
  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur Beleid & Communicatie VBW
  Functie(s) bij andere product-of bedrijfschappen:
  Lid commissie Bloemen en Planten HBD
  Nevenfunctie(s):
  Bestuur BBH
  Lid Raad van Advies Hortifair
  Bestuur SVS
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2008[email protected]
 • Metz, E.J. – Tuinbranche Nederland
  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur Tuinbranche Nederland
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 juni 2010[email protected]
 • Oosterom, B.C. – VBN
  Hoofdfunctie in de sector:
  Eigenaar teeltbedrijf
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter bestuur FloraHolland
  Voorzitter bestuur VBN
  Lid bestuur BBH
  Lid kernbestuur Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN)
  Lid Raad van Deskundigen Stallingsbedrijf Glastuinbouw (SGN)
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2006[email protected]
 • Poot, mevr. A.L. – Plantum NL
  Hoofdfunctie in de sector:
  Senior beleidsmedewerker Plantum NL
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur Naktuinbouw
  Sectorbestuur bloemisterij
  VKC Raad van Advies
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2006[email protected]
 • Roodenburg, R. – VGB
  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur VGB
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid Raad van Advies BBH
  Lid bestuur MPS
  Lid bestuur KCB
  Lid bestuur NTR
  Lid Raad van Advies HortiFair
  Lid bestuur Bedrijfstakpensioenfonds Groothandel Bloemen en Planten
  Lid bestuur FloriLog
  Lid RvC Container Centrale
  Directeur Vegekom
  Lid bestuur VKC
  Lid bestuur SVS
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2004[email protected]
 • Ruiten, N.A. van – LTO Nederland (LTO Noord Glaskracht)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Voorzitter LTO Noord Glaskracht
  Voorzitter LTO Glaskracht Nederland
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter SIGN
  Lid bestuur sectorraad Colland
  Commissaris Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland
  Voorzitter WKK-coöperatie
  Lid DB Stichting Flowers & Food
  Voorzitter Stichting Flowers & Food
  Voorzitter Tuinbouw Platform VNO/NCW
  Lid bestuur LTO Noord
  Lid stuurgroep Greenport(s) Nederland
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2008[email protected]
 • Steenks, J.E. – LTO Nederland (LLTB)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Eigenaar teelt-/adviesbedrijf
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid hoofdbestuur LLTB
  Vakgroepvoorzitter bedekte teelten LLTB
  Voorzitter Stichting Alles voor Groene Arbeid
  Bestuurslid NTR
  Bestuurslid Stichting Venlo-Floriade 2012
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2008[email protected]
 • Troost, R.P. – CNV Dienstenbond
  Hoofdfunctie in de sector:
  Medewerker FloraHolland
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2008[email protected]
 • Witkowski, A.Z. – FNV Bondgenoten
  Hoofdfunctie in de sector:
  Medewerker handelsbedrijf potplanten
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid CAO-commissie en sectorraad FNV Bondgenoten
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2008[email protected]

Sectorcommissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen

 • Aartrijk, dr. J. van – KAVB (LTO Nederland)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur KAVB
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Bestuurslid Bollenacademie
  Lid Stuurgroep Greenport(s) NL
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2002[email protected]
 • Boon, R.G. – FNV Bondgenoten
  Hoofdfunctie in de sector:
  N.v.t.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  12-5-2009[email protected]
 • Bosma, J. – CNV Vakmensen
  Hoofdfunctie in de sector:
  Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  BAC LZZ HPA
  Nevenfunctie(s):
  Bestuurslid Colland
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1998[email protected]
 • Bot, E.P.A. – Anthos
  Hoofdfunctie in de sector:
  Adviseur Gebr. Bot B.V.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid van bestuur S.B.O.
  Commissielid Onderzoek Anthos
  Commissielid Energie Anthos
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1992[email protected]
 • Hermans, J.H.M. – KAVB (LTO Nederland)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Bloembollenteler
  Functie(s) bij andere product- en bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter kring Flevoland KAVB
  Lid hoofdbestuur KAVB
  Lid dagelijks bestuur KAVB
  Voorzitter Productgroep Lelie KAVB
  Lid ledenraad van LTO Noord
  Lid Stichting Kleurrijk Flevoland
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2004[email protected]
 • Langeslag, ir. J.J.J. – KAVB (LTO Nederland)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Algemeen voorzitter KAVB
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur IBC
  Lid bestuur BKD
  Voorzitter SBO
  Lid bestuur Flowers & Food
  Voorzitter Stichting Groenkeur
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1992[email protected]
 • Marijt, A.P.C. – FNV Bondgenoten
  Hoofdfunctie in de sector:
  Medewerker M. Thoolen B.V. / Bobol B.V.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  26 maart 2009[email protected]
 • Slot, J.A.M. van der, bestuurslid – KAVB (ZLTO Nederland)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Mede-directeur/eigenaar van teeltbedrijf
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfuncties:
  Bestuurslid KAVB
  Voorzitter kring Bloembollenstreek KAVB
  Lid bestuur afdeling Noordwijkerhout KAVB
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2008[email protected]
 • Troost, R.P. – CNV Dienstenbond
  Hoofdfunctie in de sector:
  Medewerker FloraHolland
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2008[email protected]
 • Uittenbogaard, J. – Anthos
  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur Jac. Uittenbogaard & Zn. B.V.
  Functie(s) bij andere product- en bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur Anthos
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2000[email protected]
 • Veldt, H.J.L. van der – Bond van Detail-Bloembollenhandelaren
  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur Breck Holland B.V.
  Functies bij andere product- en bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid algemeen bestuur Anthos
  Lid bestuur bloembollen Anthos
  Lid dagelijks bestuur Anthos
  Lid bestuur Bond van Detail Bloembollenhandelaren
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1994[email protected]
 • Vletter, ir. A. – Plantum NL / KAVB
  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur-eigenaar Gebr. Vletter & Den Haan
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Bestuurslid afdeling Sierteelt Plantum NL / KAVB
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2005[email protected]
 • Wessels, J.H.M. – KAVB (LTO Nederland)
  Hoofdfunctie in de sector:
  (Mede)eigenaar teeltbedrijf
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur KAVB
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2002[email protected]
 • Westerhof, mr. H. – Anthos
  Hoofdfunctie in de sector:
  Bestuurder namens de handel
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter IBC-bestuur
  Lid bestuur NTR
  Lid bestuur Stichting Floriade 2012
  Lid algemeen bestuur BKD
  Lid bestuur NAK Tuinbouw
  Voorzitter Raad voor de Boomkwekerij
  Lid bestuur Greenport Duin- en Bollenstreek
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1992[email protected]
 • Willems, W. – Bond van BloembollenBemiddelingsBureaus (B4)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Algemeen directeur/voorzitter bestuur CNB
  Functies bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfuncties:
  Voorzitter B4
  Lid Stichting Symbiose
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2008[email protected]
 • Zanten, E.T. van – Anthos
  Hoofdfunctie in de sector:
  Algemeen directeur P.F. Onings B.V. (bloembollenhandel)
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Bestuurslid Groep V Anthos
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2004[email protected]

Sectorcommissie voor boomkwekerijproducten

 • Binda, S. – FNV Bondgenoten
  Hoofdfunctie in de sector:
  Medewerker bosbouw en natuur
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  Bestuurslid Bosschap
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  14 juni 2006[email protected]
 • Bosma, J. – CNV Vakmensen
  Hoofdfunctie in de sector:
  Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  BAC LZZ HPA
  Nevenfunctie(s):
  Bestuurslid Colland
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1998[email protected]
 • Horstra, mevr. B. – Tuinbranche Nederland
  Hoofdfunctie in de sector:
  Adjunct-directeur Tuinbranche Nederland
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Bestuurslid Stichting Tuinpromotie Nederland
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2008[email protected]
 • Huibers, G. – NBvB / LTO Nederland
  Hoofdfunctie in de sector:
  Mede-eigenaar HUVERBA B.V.
  Functie(s) bij andere product- en bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid werkgeverscommissie NBvB – CAO-overleg
  Lid ondernemersplatform Betuwse Bloem
  Bestuurslid RCT-Rivierenland
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2006[email protected]
 • Kap, J. – Dienstenbond CNV
  Hoofdfunctie in de sector:
  N.v.t.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1998[email protected] [email protected]
 • Knol, B. – NBvB (LTO Nederland)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Commissaris Boomkwekerij H. Knol B.V.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter/secretaris van de kring Midden & Oost van NBvB
  Lid DB en HB van de NBvB
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2008[email protected]
 • Kooter, L. de – Anthos
  Hoofdfunctie in de sector:
  Eigenaar handelsbedrijf
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid Raad voor de Boomkwekerij
  Bestuurslid Stibos
  Lid regiobestuur Kamer van Koophandel Rijnland afd. Alphen a/d Rijn
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1999[email protected]
 • Meijs, M.G.J.A.M. – NBvB (LTO Nederland)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Eigenaar Boomkwekerij Meijs
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur NBvB
  Lid bestuur SAZAS
  Voorzitter vakgroep boomteelt ZLTO
  Lid bestuur Platform ZLTO
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2004[email protected]
 • Mesken, ir. M. – Anthos
  Hoofdfunctie in de sector:
  Secretaris Anthos
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Secretaris Raad voor de Boomkwekerij
  Adviseur algemeen bestuur PPH
  Adviseur algemeen bestuur IBC
  Lid bestuur VKC
  Lid dagelijks én algemeen bestuur van St. Greenport Boskoop
  Lid Marketing Team Boomkwekerij
  Lid sectoradviescommissie Open Teelten Colland
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2002[email protected]
 • Raaijmakers, H. – NBvB (LTO Nederland)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Eigenaar teelt- en handelsbedrijf
  Functies bij andere product- en bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfuncties:
  Voorzitter ledenraad Rabo Peelland-Zuid
  Regiportefeuillehouder ZLTO
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2008[email protected]
 • Smit, H. van der – NBvB (ZLTO Nederland)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Teler
  Functie(s) bij andere product- en bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur NBvB
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1975[email protected]
 • Veltmans, J.G.T.M. – NBvB (LTO Nederland)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Eigenaar vruchtboomkwekerij
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur Vakgroep bomen en vaste planten LLTB
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2010[email protected]
 • Wezel, A.J.M. van – Anthos
  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur handelsbedrijf
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid werkgroep Agrologistiek Treeport Zundert
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2009[email protected]

Sectorcommissie voor energie

 • Aerts, J.M.A. – LTO Nederland (ZLTO)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Mededirecteur VOF T. Aerts en Zn.
  Functie(s) bij andere product- en bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur LTO Nederland
  Lid bestuur ZLTO
  Lid bestuur KCB
  Voorzitter vakgroep Glastuinbouw ZLTO
  Lid bestuur SIGN
  Lid sectorbestuur Groentegewassen Naktuinbouw
  Commissaris Agro Quality Support (AQS)
  Lid Werkgroep Duurzame Energie LTO
  Lid Werkgroep Gewasbescherming LTO
  Lid Stuurgroep Glami
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1996[email protected]
 • Bruggeman, A. – CNV Vakmensen
  Hoofdfunctie in de sector:
  N.v.t.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  Vice-voorzitter Bedrijfschap Horeca en Catering
  Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur Productschap Vee en Vlees
  Lid algemeen bestuur Productschap Zuivel
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur Alles voor Groene Arbeid Horst
  Lid bestuur Groen Servicepunt Noord Drachten
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 juni 2004[email protected]
 • Ekelmans, J.H. – LTO Nederland
  Hoofdfunctie in de sector:
  Eigenaar glastuinbouwbedrijf
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Regiobestuurslid Flora Holland
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2010[email protected]
 • Ruiten, N.A. van – LTO Nederland (LTO Noord Glaskracht)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Voorzitter LTO Noord Glaskracht
  Voorzitter LTO Glaskracht Nederland
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter SIGN
  Lid bestuur sectorraad Colland
  Commissaris Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland
  Voorzitter WKK-coöperatie
  Lid DB Stichting Flowers & Food
  Voorzitter Stichting Flowers & Food
  Voorzitter Tuinbouw Platform VNO/NCW
  Lid bestuur LTO Noord
  Lid stuurgroep Greenport(s) Nederland
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2008[email protected]
 • Steenbrink, J. – LTO Nederland
  Hoofdfunctie in de sector:
  Energiecoördinator en projectontwikkelaar glastuinbouwbedrijf Seasun
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2008[email protected]
 • Wijnen, P. – LTO Nederland (LLTB)
  Hoofdfunctie in de sector:
  (Mede)eigenaar Wijnen Paprika’s
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur LLTB Bedekte Teelten
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2010[email protected]

Sectorcommissie voor groenten & fruit

 • Aerts, J.M.A. – LTO Nederland (ZLTO)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Mededirecteur VOF T. Aerts en Zn.
  Functie(s) bij andere product- en bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur LTO Nederland
  Lid bestuur ZLTO
  Lid bestuur KCB
  Voorzitter vakgroep Glastuinbouw ZLTO
  Lid bestuur SIGN
  Lid sectorbestuur Groentegewassen Naktuinbouw
  Commissaris Agro Quality Support (AQS)
  Lid Werkgroep Duurzame Energie LTO
  Lid Werkgroep Gewasbescherming LTO
  Lid Stuurgroep Glami
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1996[email protected]
 • Baljeu, W. – Frugi Venta

  Hoofdfunctie in de sector:

  Directeur Frugi Venta Groenten en Fruit Handelsplatform Nederland
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  Plaatsvervangend bestuurslid HBAG
  Bestuurslid commissie Groenten en Fruit HBAG
  Nevenfunctie(s):
  Vice-voorzitter cie. Groenten en Fruit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (HBAG)
  Lid bestuur GroentenFruit Bureau
  Lid Stuurgroep Tuinbouwcluster Innovatiefonds
  Lid bestuur Stichting Innovatie Flowers en Food
  Lid bestuur Kwaliteitscontrole Bureau voor Groenten en Fruit (KCB)
  Lid Board of Directors Freshfel Europe
  Lid bestuur Stichting Vakblad AGF
  Lid Stuurgroep Platform Agrologistiek
  Voorzitter Stichting Frugi Tel
  Lid bestuur Frug I Com (Stichting Platform AGF Keteninformatie)
  Plaatsvervangend bestuurslid Greenport(s) Nederland
  Bestuurslid Greenport Zuid-Holland
  Bestuurslid Greenport commissie Duurzame Logistiek
  Bestuurslid Fruitpact
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2000[email protected]
 • Boon, R.G. – FNV Bondgenoten
  Hoofdfunctie in de sector:
  N.v.t.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  12-5-2009[email protected]
 • Dekker, J. den – Plantum NL
  Hoofdfunctie in de sector:
  Adjunct-directeur Plantum NL
  Functie(s) bij andere product- en bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid sector/bestuur groentegewassen Naktuinbouw
  Bestuur NTV
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2000[email protected]
 • Es, drs. J. van – DPA
  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur DPA
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid Platform Agrologistiek
  Raad van Commissarissen AQS
  Lid bestuur BVNL, lid Freshfel
  Voorzitter Groenten en Fruitcommissie COPA-COGECA
  Lid bestuur COGECA-Brussel
  Lid bestuur WAPA (World Apple and Pear Association)
  Lid bestuur Freshfel
  Lid bestuur stichting GroentenFruit Bureau
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1994[email protected]
 • Gijsen, R.J. – CNV Vakmensen
  Hoofdfunctie in de sector:
  N.v.t.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  Lid bestuur Productschap Margarine, Vetten en Oliën
  Lid bestuur Productschap Pluimvee en Eieren
  Lid bestuur Productschap Vee en Vlees
  Lid bestuur Productschap Dranken
  Lid bestuur Productschap Akkerbouw
  Plv. lid bestuur Productschap Vis
  Plv. lid bestuur Bosschap
  Plv. bestuur Bedrijfschap Horeca en Catering
  Nevenfunctie(s):
  Lid Raad van Commissarissen Actor
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2010[email protected]
 • Ginkel, M.F. van – VIGEF
  Hoofdfunctie in de sector:
  Algemeen directeur HAK B.V.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur VIGEF
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2010[email protected]
 • Haarlem, J.G. van – NFO (LTO Nederland)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Mede-eigenaar Fa. Gebr. van Haarlem en Zn.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter NFO
  Lid diverse commissies binnen LTO en Colland
  Lid Beleidsraad LTO
  Lid sectorbestuur Bomen
  Lid adviescommissie Bomen en Fruit Naktuinbouw
  Lid bestuur stichting AGF Promotie Nederland
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1999[email protected]
 • Hooijmans, N.J. – LTO Nederland
  Hoofdfunctie in de sector:
  Eigenaar champignonteeltbedrijf in Kerkdriel
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter werkgroep Promotie champignons
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  9 juni 2006[email protected]
 • Kap, J. – Dienstenbond CNV
  Hoofdfunctie in de sector:
  N.v.t.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1998[email protected] [email protected]
 • Lans, L.J.W. van der – LTO Nederland (LTO Noord Glaskracht)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Eigenaar teeltbedrijf
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur LTO Noord Glaskracht
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2006[email protected]
 • Meulblok, D.N. – AGF Detailhandel Nederland (ADN)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Voorzitter CKO (Centrum Kennis en Ontwikkeling)
  Functie(s) bij andere product- en bedrijfschappen:
  Voorzitter CAD Comcie. AGF Detailhandel/HBD
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter  AGF Detailhandel Nederland (ADN)
  Lid Nationale Winkelraad MKB
  Raadslid gemeente Schouwen-Duivenland
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2003[email protected]
 • Roefs, ir. J.P.A. – LTO Nederland (ZLTO)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Eigenaar teeltbedrijf
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter vakgroep vollegrondsgroenten LTO Nederland
  Voorzitter vakgroep vollegrondstuinbouw ZLTO
  Lid sectorbestuur Naktuinbouw
  Lid hoofdbestuur CSV COVAS
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2010[email protected]
 • Welschen, drs. L.A.M. – Frugi Venta
  Hoofdfunctie in de sector:
  Algemeen secretaris Frugi Venta CGB
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  Lid commissie Groenten en Fruit HBAG
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter Bedrijfspensioenfonds AVH
  Plaatsvervangend bestuurslid KCB
  Lid bestuur Stichting Opleidingsfonds Groothandel (SOG)
  Secretaris Frug I Com
  Voorzitter Stichting Remedium Agrarische Groothandel
  Voorzitter AGF-Groothandelsfonds
  Lid bestuur Food Compass
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2006[email protected]
 • Woude, P.J.D. van der – CBL
  Hoofdfunctie in de sector:
  Secretaris Federatie Groothandel in Levensmiddelen
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  Bestuurslid HPA en Productschap Akkerbouw
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1992[email protected]

Sectorcommissie voor hovenierswerkzaamheden

 • Daamen, mevr. M. – FNV Bondgenoten
  Hoofdfunctie in de sector:
  N.v.t.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Bestuurslid van bedrijfstakpensioenfonds van de landbouw (BPL)
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  6 mei 2008[email protected]
 • Ginkel, W.A. van – VHG
  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur/eigenaar Koninklijke Ginkel Groep B.V.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur VHG
  Penningmeester VHG
  Lid bestuur Stichting Euphrasia (Makeblijde Houten)
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  21 september 2006[email protected]
 • Hoek, A.H. – VHG
  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur eigenaar hoveniersbedrijf
  Functie(s) bij andere product- en bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter VHG Zuid-Holland
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2002[email protected]
 • Jong, J.H.M. de – Ongeorganiseerd (VHG)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Eigenaar Hoveniersbedrijf Ontwerpbureau
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 april 2008[email protected]
 • Poodt, ir. J.B.G. – VHG
  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur groenvoorzienersbedrijf in de S.W.-sector
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur afdeling Limburg Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners
  Voorzitter HIC
  Consultant Vebego (Wsw-activiteiten)
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2003[email protected]
 • Spek, M. van der – VHG
  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur-eigenaar M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.
  Directeur-eigenaar Groenprojecten B.V.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Vice-voorzitter VHG
  Voorzitter Stuurgroep Onderwijs VHG
  Voorzitter Voorzitters- en secretarissenoverleg VHG
  Bestuurslid Stichting Opleidingen Groenvoorziening
  Plaatsvervangend bestuurslid Aequor
  Board of advisers EQFAS project Wellant
  Voorzitter bestuur Eight Wind Benelux & WorldWide
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2000[email protected]
 • Vos, J.S. – CNV Vakmensen
  Hoofdfunctie in de sector:
  Voorman Treeworker
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  9 april 2010[email protected]

Sociaal Economische Commissie

 • Batenburg, J. – VHG
  Hoofdfunctie in de sector:
  Hovenier
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter Bedrijfseenheid – sectorcommissie Aequor
  Lid vakgroep Hoveniers
  Lid paritaire comissie Aequor
  Stichting onderwijs Groenvoorziening (S.O.G.)
  Lid Colland arbeidsmarkt (senioren)
  Pensioen ledenraad W.G.
  Verzekeren Onderling Waarborg Fonds
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1990[email protected]
 • Bense, mevr. M. – FNV Bondgenoten
  Hoofdfunctie in de sctor:
  Bestuurder FNV Bondgenoten
  Functie(s) bij andere product- en bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur Sectorraad Colland
  Lid bestuur SAZAS (Colland)
  Lid bestuur Arbeidsmarktfonds Colland
  Lid bestuur Aequor (Kenniscentrum)
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2006[email protected]
 • Boer, ing. J.H. de – KAVB (LTO Nederland)
  Hoofdfunctie in de sctor:
  N.v.t.
  Functie(s) bij andere product- en bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid sectorcommissie Open Teelten Colland
  Secretaris Promotiecommissie Vaste Planten
  Lid verantwoordingsorgaan BPL
  Secretaris werkgroep Tuinen van Appeltern
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2002[email protected]
 • Bosma, J. – CNV Vakmensen
  Hoofdfunctie in de sector:
  Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  BAC LZZ HPA
  Nevenfunctie(s):
  Bestuurslid Colland
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1998[email protected]
 • Bruggeman, A. – CNV Vakmensen
  Hoofdfunctie in de sector:
  N.v.t.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  Vice-voorzitter Bedrijfschap Horeca en Catering
  Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur Productschap Vee en Vlees
  Lid algemeen bestuur Productschap Zuivel
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur Alles voor Groene Arbeid Horst
  Lid bestuur Groen Servicepunt Noord Drachten
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 juni 2004[email protected]
 • Leeuwen, J.W.J. van – NBvB (LTO Nederland)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Boomkweker
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter NBvB
  Lid bestuur NAK Tuinbouw
  Lid bestuur Floriade 2012
  Lid bestuur Tuinbouwraad
  Vice-voorzitter Raad voor de Boomkwekerij
  Lid bestuur Stichting Codering Levend Groen
  Lid bestuur Bedrijfspensioenfonds Landbouw
  Lid bestuur Stichting Vakinformatie Tuinbouw
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2002[email protected]
 • Lensink, mevr. I. – LTO Nederland (ZLTO)
  Hoofdfunctie in de sector:
  N.v.t.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  25 juni 2007[email protected]
 • Ruiten, N.A. van – LTO Nederland (LTO Noord Glaskracht)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Voorzitter LTO Noord Glaskracht
  Voorzitter LTO Glaskracht Nederland
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter SIGN
  Lid bestuur sectorraad Colland
  Commissaris Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland
  Voorzitter WKK-coöperatie
  Lid DB Stichting Flowers & Food
  Voorzitter Stichting Flowers & Food
  Voorzitter Tuinbouw Platform VNO/NCW
  Lid bestuur LTO Noord
  Lid stuurgroep Greenport(s) Nederland
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2008[email protected]
 • Staal, E. – De Unie
  Hoofdfunctie in de sector:
  N.v.t.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  Lid bestuur en lid dagelijks bestuur Productschap Diervoeder
  Lid commissie Kwaliteitsbeleid diervoedersector
  Lid Sociaal-Economische Aangelegenheden Diervoedersector
  Nevenfunctie(s):
  Lid PBO Pensioencommissie
  Lid bestuur Werkgelegenheidsfonds PBO
  Lid bestuur Stichting Bevordering Studie Diervoeder
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 september 2007[email protected]
 • Steenks, J.E. – LTO Nederland (LLTB)
  Hoofdfunctie in de sector:
  Eigenaar teelt-/adviesbedrijf
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid hoofdbestuur LLTB
  Vakgroepvoorzitter bedekte teelten LLTB
  Voorzitter Stichting Alles voor Groene Arbeid
  Bestuurslid NTR
  Bestuurslid Stichting Venlo-Floriade 2012
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2008[email protected]
 • Troost, R.P. – CNV Dienstenbond
  Hoofdfunctie in de sector:
  Medewerker FloraHolland
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2008[email protected]
 • Welschen, drs. L.A.M. – Frugi Venta
  Hoofdfunctie in de sector:
  Algemeen secretaris Frugi Venta CGB
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  Lid commissie Groenten en Fruit HBAG
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter Bedrijfspensioenfonds AVH
  Plaatsvervangend bestuurslid KCB
  Lid bestuur Stichting Opleidingsfonds Groothandel (SOG)
  Secretaris Frug I Com
  Voorzitter Stichting Remedium Agrarische Groothandel
  Voorzitter AGF-Groothandelsfonds
  Lid bestuur Food Compass
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2006[email protected]
 • Wilmer-Arkesteijn, mevr. J. – Plantum NL
  Hoofdfunctie in de sector:
  N.v.t.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2010[email protected]