Regelgeving

Slide 1
Arbeid

Een goede en betrouwbare werkgever

Slide 2
Energie

Van energieverbruiker tot energieproducent

Slide 3
Imago

Werken in de tuinbouw loont

Slide 3
Markt & Ketens

Ketensamenwerking informatie, logistiek en markt

Slide 3
Plantgezondheid

Duurzame landbouw door goede plantgezondheid

Slide 3
Voeding & Gezondheid

Volledig beheersen van voedsel- en veiligheidsrisico's

Slide 3
Water & Klimaat

Water en Klimaatsverandering positief gebruiken voor land- en tuinbouw

previous arrow
next arrow

Een productschap is een bijzondere samenwerkingsvorm tussen werkgevers en werknemers uit een specifieke branche. In artikel 134 van de Grondwet is de basis gelegd van het Productschap Tuinbouw. Vervolgens zijn de bevoegdheden en het toezicht geregeld in de Wet op de bedrijfsorganisatie. Welke bevoegdheden het PT heeft staat in het instellingsbesluit Productschap Tuinbouw.

Een belangrijk kenmerk van een productschap is het bindende karakter voor de branchegenoten: alle betrokken bedrijven vallen eronder en ze moeten zich aan de regels van het schap houden. Deze regels worden vastgesteld via verordeningen. Deze verordeningen moeten worden voorgelegd aan en goedgekeurd door de Sociaal-Economische Raad (SER), en/of de verantwoordelijke minister en soms ook de EU.

Verordening PT Algemene Bepalingen 2009.

Verordening PT Algemene Bepalingen 2007.

Het PT kent heffingsverordeningen per sector en een aantal andere zogeheten autonome verordeningen. De heffingsverordeningen regelen de heffingen voor bepaalde sectoren. Via de overige autonome verordeningen zijn bijvoorbeeld de registratie van gewasbeschermingsmiddelen geregeld en de bestrijding van schadelijke onkruiden en aaltjes.

Regelgeving Bloembollen

Regelgeving Bloemkwekerij

Regelgeving Boomkwekerij

Regelgeving Groenten & Fruit

Regelgeving Hoveniers
Door EU-Commissie goed te keuren verordeningen

Medebewind verordeningen

Regelgeving PT intern: