Heffingen

Slide 1
Arbeid

Een goede en betrouwbare werkgever

Slide 2
Energie

Van energieverbruiker tot energieproducent

Slide 3
Imago

Werken in de tuinbouw loont

Slide 3
Markt & Ketens

Ketensamenwerking informatie, logistiek en markt

Slide 3
Plantgezondheid

Duurzame landbouw door goede plantgezondheid

Slide 3
Voeding & Gezondheid

Volledig beheersen van voedsel- en veiligheidsrisico's

Slide 3
Water & Klimaat

Water en Klimaatsverandering positief gebruiken voor land- en tuinbouw

previous arrow
next arrow

Het Productschap Tuinbouw (PT) voert taken uit die individuele ondernemingen of verenigingen van ondernemers en werknemers niet zelf kunnen oppakken. Hierbij gaat het om zaken als generieke promotie, technisch en wetenschappelijk onderzoek en het subsidiëren van een breed gewasbeschermingsmiddelenpakket. Regelmatig toetst het PT de activiteiten op draagvlak in de sector.

De sectorcommissies bepalen het beleid en stellen het budget per sector vast. Aan de hand van de verwachte jaarlijkse uitgaven voor de activiteiten wordt de hoogte van de heffing bepaald. Hierbij heeft elke sector zijn eigen heffingssystematiek en worden de heffingsopbrengsten alleen ingezet in de desbetreffende sector. Het bestuur van het PT stelt de heffingsvorderingen formeel vast. Ook de SER, de overheid en soms de EU moeten de vorderingen goedkeuren voordat ze in werking treden.

De verwachte opbrengst uit de heffing is voor het jaar 2009 ruim 68 miljoen euro. Hiervan wordt ongeveer 42% besteed aan promotie en marketing, zo’n 16% wordt besteed aan onderzoek, ongeveer 12% wordt uitgegeven aan kwaliteit, 7% aan energie, 8% aan overige projecten en de overige opbrengsten worden gebruikt voor organisatie kosten.

Heffingen Bloembollen
De verwachte opbrengst van de heffingen voor de bloembollensector in 2009 is 10,5 miljoen euro. Het grootste gedeelte, bijna de helft, is bestemd voor promotie en marketing. De sector betaalt hiervan onder meer het Internationaal Bloembollencentrum (IBC).

Systematiek van heffingen Bloembollen

Heffingsverordeningen Bloembollen

Digitale aangifte

Heffingen Bloemkwekerij
De verwachte opbrengst van de heffingen voor de bloemisterijsector in 2009 is 36,6 miljoen euro. Het grootste gedeelte, circa zestig procent, is bestemd voor promotie en marketing. De sector betaalt hiervan onder meer Bloemenbureau Holland (BBH)

Nieuwe Heffingssystematiek Bloemkwekerijproducten 2010

Systematiek van heffingen Bloemkwekerij 2009

Heffingsverordeningen Bloemkwekerij

Digitale aangifte

Heffingen Boomkwekerij
De verwachte opbrengst van de heffingen voor de boomkwekerijsector in 2009 is 4,9 miljoen euro. Het grootste gedeelte, ruim de helft, is bestemd voor promotie en marketing. De sector betaalt hiervan onder meer Plant Publicity Holland (PPH).

Systematiek van heffingen Boomkwekerij

Heffingsverordeningen Boomkwekerij

Digitale aangifte

Heffingen Groenten & Fruit
De verwachte opbrengst van de heffingen voor de groente- en fruitsector in 2009 is 14,2 miljoen euro. Het grootste gedeelte hiervan, bijna de helft, is bestemd voor technisch onderzoek. Tevens wordt hiervan de promotie van groenten en fruit betaald. Dit wordt uitgevoerd door AGF-PN.

Systematiek van heffingen Groenten & Fruit

Heffingsverordeningen Groenten & Fruit

Digitale aangifte

Heffingen Hoveniers
De verwachte opbrengst van de heffingen voor de hovenierssector in 2009 is 1,2 miljoen euro. Het grootste gedeelte, veertig procent, is bestemd voor promotie en marketing. De sector betaalt hiervan onder meer het Hoveniers Informatiecentrum (HIC).

Systematiek van heffingen Hoveniers

Heffingsverordeningen Hoveniers

Digitale aangifte