EU-regelingen

Slide 1
Arbeid

Een goede en betrouwbare werkgever

Slide 2
Energie

Van energieverbruiker tot energieproducent

Slide 3
Imago

Werken in de tuinbouw loont

Slide 3
Markt & Ketens

Ketensamenwerking informatie, logistiek en markt

Slide 3
Plantgezondheid

Duurzame landbouw door goede plantgezondheid

Slide 3
Voeding & Gezondheid

Volledig beheersen van voedsel- en veiligheidsrisico's

Slide 3
Water & Klimaat

Water en Klimaatsverandering positief gebruiken voor land- en tuinbouw

previous arrow
next arrow

Samen met het Ministerie van LNV voert het Productschap Tuinbouw (PT) mede het bewind over diverse Europese wettelijke regelingen met betrekking tot de ontwikkeling van de tuinbouwsector in Nederland.

Voor deze regelingen heeft het PT drie kerndoelen:

  1. Het effectief, efficiënt, klantvriendelijk en foutloos uitvoeren van door LNV aan het PT gedelegeerde EU – regelingen.
  2. Het geven van voorlichting en instructie aan de bedrijven in de tuinbouwsector over de nieuwe en bestaande relevante EU-wetgeving en de wijze waarop van deze regelingen gebruik kan worden gemaakt.
  3. Het formuleren van uitvoeringsbeleid geformuleerd, al of niet in overleg met het Ministerie van LNV, ten behoeve van een eenduidige uitvoeringsrichting van de regeling.

Het PT is de bevoegde instantie in Nederland voor de EU regeling in de tuinbouwsector.

De afdeling Regelingen bestaat uit o.a. de unit Handel & Heffingen en de unit GMO Subsidies.

EU-Circulaires